Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

FAO: Spadek prognozy światowej produkcji zbóż ogółem

Autor:

Dodano:

Prognoza FAO dotycząca globalnej produkcji zbóż w 2019 r. zostały obniżone o ponad 2 miliony ton w drugim kolejnym miesiącu, odzwierciedlając zmniejszone perspektywy dla zbóż paszowych i w mniejszym stopniu, produkcji pszenicy. Mimo to światowa produkcja zbóż nadal będzie przekraczać wynik w 2018 r. o prawie 47 milionów ton (1,8 procent).

Prognozy dotyczące światowej produkcji zbóż paszowych w 2019 r. zostały zmniejszone o 1,3 mln ton od poprzedniego miesiąca i obecnie wynoszą 1,425 mld ton, o 1,2 proc. (17,6 mln ton) powyżej produkcji w 2018 r. Większość miesięcznego spadku odzwierciedla cięcia w prognozie produkcji jęczmienia w Australii, ponieważ utrzymujące się tam deficyty wilgoci dodatkowo zmniejszyły perspektywy plonów, podobnie jak kukurydzy w Meksyku, gdzie susza podczas kluczowych etapów rozwoju upraw zmniejszyły prognozy w zakresie plonów i doprowadziły do ​​większych strat w uprawach Spadki te przeważały nad korektami w górę dokonanymi w szacunkach produkcji jęczmienia w Unii Europejskiej i na Ukrainie, wspartymi przez wyższe niż wcześniej oczekiwano plony.

Prognozy FAO dotyczące globalnej produkcji pszenicy w 2019 r. zostały również obniżone o prawie 1 mln ton i obecnie wynoszą 765 mln ton, co oznacza wzrost o 4,5 procent w stosunku do 2018 r. i rekordowy poziom. Większość spadku miesięcznego wynika z obniżenia prognozy produkcji pszenicy w Australii, wśród utrzymujących się deficytów opadów i w konsekwencji niższych perspektyw plonów, oraz w Kazachstanie, gdzie oficjalne dane wskazują na bardziej znaczący wpływ wczesnej suszy na uprawy w głównych regionach uprawy pszenicy. Cięcia z nawiązką zrównoważyły ​​korekty w górę dokonane w szacunkach produkcji w UE i na Ukrainie, przede wszystkim ze względu na wyższe plony.

Patrząc w przyszłość, na półkuli północnej odbywają się zasiewy pszenicy pod zbiory w  2020 r., a będą one miały miejsce późną wiosną przyszłego roku. W UE niskie poziomy wilgotności gleby opóźniają siew, szczególnie we wschodniej części Unii i chociaż okres zasiewów trwa do końca roku, istnieje pilna potrzeba deszczu. W Federacji Rosyjskiej, napędzanej sprzyjającymi warunkami pogodowymi i wspieranej przez rządową politykę zwiększania eksportu, przewiduje się, że obszar zasiany pszenicy ozimej przekroczy poziom tegoroczny. Dla kontrastu, susza nadal ogranicza działania związane z zasiewami na Ukrainie, co może skutkować zmniejszeniem się areału obsiewanego pszenicą w 2020 r. W krajach półkuli południowej, podczas gdy pszenica pod zbiory w 2020 r. zostanie zasiana w późniejszym okresie, zboża paszowe są obecnie zasiewane. Oczekuje się, że w RPA, czyli największego producenta kukurydzy na kontynencie afrykańskim, atrakcyjne ceny zbóż i ogólnie korzystne warunki pogodowe spowodują ekspansję areału zasiewu kukurydzy, dobrze zapowiadając ożywienie produkcji w 2020 r. W Ameryce Południowej niedobór opadów we wrześniu i październiku w Brazylii i Argentynie - dwóch głównych krajach produkujących w regionie, utrudnia zasiewy. Niemniej jednak przewiduje się, że obszar zasiewów pozostanie niezmieniony w porównaniu z dużą powierzchnią zasiewów z poprzedniego roku, częściowo spowodowaną silnym popytem eksportowym.

Prognozy dotyczące światowego spożycia zbóż w sezonie 2019/2020 zostały również obniżone od poprzedniego miesiąca do 2,709 mld ton, co stanowi spadek o 4,5 mln ton w stosunku do października, ale wciąż jest to o ponad 20 mln ton więcej niż w sezonie 2018/2019 i jest rekordowo wysokie. Prognozy dotyczące całkowitego spożycia pszenicy zostały zmniejszone o 2 miliony ton od październikowego raportu do 759,5 miliona ton, nadal rekordowo wysokich i 1,5 procent większych od poziomu szacowanego w sezonie  2018/2019. Przewiduje się, że globalne spożycie zbóż paszowych w sezonie 2019/2020 pozostanie na poziomie zbliżonym do poziomu z sezonu 2018/2019, ponieważ spodziewany jest znaczny wzrost spożycia jęczmienia o prawie 5 procent w porównaniu do sezonu 2018/2019.

Przy 849,5 mln ton prognoza światowych zapasów zbóż ogółem na koniec sezonu w 2020 r. pozostaje zbliżona do oczekiwań z zeszłego miesiąca i 13 mln ton (1,5 proc.) i mniejsza od poziomów początkowych niż w sezonie 2018/2019. Jednak oczekiwany spadek z roku na rok spowodowałby jedynie niewielki spadek globalnego wskaźnika zużycia zapasów zbóż, z 31,8 procent w sezonie 2018/2019 do 30,4 procent w sezonie 2019/2020.

Prognozuje się, że globalne zapasy pszenicy wzrosną do 275 milionów ton, co stanowi drugi najwyższy poziom w historii. Jeśli zostanie to zrealizowane, zapasy wzrosną o 1,9 procent w stosunku do ich poziomów otwarcia, przy czym większość przewidywanych światowych zapasów pszenicy dotyczyć będzie Chinach. Jednak ze względu na to, że konsumpcja przeważa nad ogólnymi zapasami w drugim sezonie z rzędu, zapasy zbóż paszowych ponownie spadną w 2019/2020 r. (o 4 procent) do 394 mln ton, najniższego poziomu od sezonu 2015/2016. Kontynuacja zmniejszania zapasów w Chinach i znaczne zmniejszenie zapasów w USA, po słabych zbiorach, prawdopodobnie doprowadzą do zmniejszenia o 25 milionów ton (7 procent) globalnych zapasów kukurydzy

Prognozuje się, że światowy handel zbożami w sezonie 2019/2020 wyniesie 415 mln ton, czyli tyle ile szacowano w poprzednim miesiącu i tylko o 0,7 procent (około 3 mln ton) wyższy, niż zmniejszony wolumen handlu w sezonie 2018/2019. W sezonie 2019/2020, spodziewany jest spadek całkowitego handlu zbożami paszowymi, głównie ze względu na spadek handlu kukurydzą, z 166 milionów ton w sezonie 2018/2019 do nieco ponad 161 milionów ton w sezonie 2019/2020. Większość tego spadku wynika z przewidywanego gwałtownego ograniczenia importu przez UE i  stosowania większej ilości krajowych pasz niż w poprzednim sezonie. Spośród innych zbóż paszowych przewiduje się, że handel jęczmieniem wzrośnie o prawie 9 procent w porównaniu z poprzednim sezonem, głównie z powodu silniejszego popytu importowego w Afryce Północnej i Arabii Saudyjskiej. Obecnie wynosząca 172 miliony ton prognoza światowego handlu pszenicą w sezonie 2019/2020 (lipiec / czerwiec) jest wyższa od poziomu z 2018/2019. Większy import do Maroka dotkniętego suszą i wyższe zakupy w kilku krajach Azji odpowiadają za większość prognozowanego wzrostu światowego handlu pszenicą.

×