Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

MRiRW zbiera pieniądze na pomoc zadłużonym rolnikom

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 08-11-2019 15:34

Nadal trwa procedura udzielania w KE wyjaśnień w zakresie warunków udzielania pomocy w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia – informuje Ministerstwo Rolnictwa.

Uzasadniając zmniejszenie wpłat na Fundusz Rekompensacyjny podano konieczność "zapewnienia środków na sfinansowanie zadań związanych z restrukturyzacją zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne oraz realizacją w 2020 roku zadań w rolnictwie i na obszarach wiejskich".

Więcej: Mniej dla zabużan z ZWRSP, więcej na pomoc zadłużonym

Czyżby oznaczało to unijną zgodę na pożyczki i kredyty dla zadłużonych? Zapytaliśmy w MRiRW, jaki jest stan rozmów o notyfikacji pomocy dla zadłużonych i o jakich konkretnych wydatkach myśli się w takim jak podane uzasadnieniu zmniejszenia wpłat na FR.

Upłynęły dwa miesiące i wiemy wciąż niewiele. Ministerstwo podaje tylko, że „Komisja Europejska nadal nie wyraziła zgody na udzielanie pomocy w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33).”

Dodano też, że „nadal trwa procedura udzielania wyjaśnień w zakresie warunków udzielania pomocy w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia”, oraz że „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, może zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne udzielać pomocy w formie przejęcia długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.”

Więcej o tym: Zadłużeni rolnicy wciąż bez pomocy

Nie wyjaśniono - choć pytaliśmy - co jest powodem niewyrażenia zgody na udzielanie tej pomocy, czy w UE pomoc zadłużonym rolnikom nie jest w żaden sposób świadczona przez państwa i dlaczego zmniejszenie wpłat na FR uzasadniono m.in. potrzebą zapewnienia środków na sfinansowanie zadań związanych z restrukturyzacją zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

×