Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sejm powołał Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 14-11-2019 09:09

13 listopada Sejm powołał Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W jej skład weszło 31 posłów.

W obradach Sejmu ogłoszono przerwę do 19 listopada.

Pierwsze posiedzenie KRiRW zaplanowano na dziś, 14 listopada 2019 r.
Nastąpi na nim wybór prezydium komisji.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, Sejm w drodze uchwały wybiera skład osobowy poszczególnych komisji.
Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu; na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona prezydium komisji w składzie: przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego.
Komisja powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym większością głosów.

Prezydium komisji kolegialnie kieruje pracami komisji, a w szczególności:

1) opracowuje projekty planów pracy komisji,

2) ustala terminy i porządek dzienny posiedzeń,

3) czuwa nad przygotowaniem posiedzeń,

4) zapewnia członkom komisji otrzymywanie w odpowiednim czasie należycie przygotowanych materiałów,

5) wyznacza sprawozdawców (referentów) na posiedzenia komisji.

Jak się dowiadujemy nieoficjalnie, przewodniczącym komisji ma zostać Robert Telus.

Zwróćmy uwagę, że nie ma w komisji poprzedniego ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Nie weszli w jej skład Jan Krzysztof Ardanowski i Szymon Giżyński - poseł pełniący funkcję członka Rady Ministrów lub sekretarza stanu nie może być członkiem komisji, a jego członkostwo w komisji wygasa z dniem powołania w skład Rady Ministrów lub powierzenia funkcji sekretarza stanu.

Oto skład KRiRW:

Ajchler Romuald  (Lewica)

Aniśko Tomasz  (KO)

Bartosik Ryszard  (PiS)

Bąk Dariusz  (PiS)

Choma Kazimierz  (PiS)

Cieślak Michał  (PiS)

Dajczak Władysław  (PiS)

Dolata Zbigniew  (PiS)

Duda Jan  (PiS)

Galemba Leszek  (PiS)

Gołojuch Kazimierz  (PiS)

Górski Maciej  (PiS)

Gwiazdowski Kazimierz  (PiS)

Hałas Teresa  (PiS)

Kaczmarczyk Norbert  (PiS)

Kapinos Fryderyk  (PiS)

Kulasek Marcin  (Lewica)

Kwitek Marek  (PiS)

Lenz Tomasz  (KO)

Maliszewski Mirosław  (PSL-Kukiz15)

Małecki Jerzy  (PiS)

Niedziela Dorota  (KO)

Pamuła Teresa  (PiS)

Plocke Kazimierz  (KO)

Sachajko Jarosław  (PSL-Kukiz15)

Strzałka Beata  (PiS)

Szulowski Krzysztof  (PiS)

Telus Robert  (PiS)

Tracz Małgorzata  (KO)

Urbaniak Michał  (Konfederacja)

Ziejewski Zbigniew  (PSL-Kukiz15)

×