Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ASF na zachodzie Polski - zagrożone zagłębie produkcji świń

Autor: Iwona Dyba

Dodano: 14-11-2019 22:26

Wielkopolska Izba Rolnicza, na swoim profilu w mediach społecznościowych informuje o wystąpieniu przypadku ASF w woj. lubuskim, w powiecie wschowskim. W odległości kilku kilometrów od potwierdzonego przypadku rozpoczyna się obszar Wielkopolski, która odpowiada za ponad 36 proc. krajowego pogłowia świń. Sytuacja dla tamtejszych hodowców, ale i krajowej produkcji staje się dramatyczna.

W opublikowanym komunikacie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, czytamy:

Z docierających do nas informacji wynika, że w dniu dzisiejszym w laboratorium w Puławach potwierdzono dodatni wynik na obecność wirusa ASF u padłego dzika w powiecie wschowskim, woj. lubuskie, przy granicy z woj. wielkopolskim.
Na jutro sztab kryzysowy w tej sprawie zwołuje wojewoda lubuski.
Ewentualna strefa zapowietrzona będzie dotyczyć 3 województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Więcej informacji na ten temat przekażemy w dniu jutrzejszym.

Taki ciąg zdarzeń, oznacza, że niezwłocznie zostaną wyznaczone strefy w związku z występowaniem ASF na tym terenie, będą to tzw. strefa II (czerwona), która wskazuje na występowanie choroby na danym terenie w populacji dzików oraz strefa I (buforowa).

Przypominamy, jakie ograniczenia w produkcji świń wiążą się z nałożeniem na dany obszar stref ASF.

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

W obrębie strefy czerwonej:

- przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
- po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy, nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
- istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).

Poza strefę czerwoną w granicach Polski:

- przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia, 

- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami), zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem, nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Strefa żółta (obszar ochronny)

W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia, pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami), w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym, w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Kiedy nałożone strefy mogą zostać zniesione?

Zniesienie regionalizacji strefy II (czerwonej) i powrót do strefy I (żółtej) powinno odbywać się na następujących zasadach:

a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przypadków ASF u dzika. W szczególnych sytuacjach, (na przykład ostatni przypadek ASF został potwierdzony na podstawie próbek pobranych od dzika, który znajdował się w dalece posuniętym rozkładzie tuszy, co wskazuje na śmierć dzika na kilka miesięcy przed datą potwierdzenia) 12-miesięczny okres bez jakiegokolwiek przypadku ASF można skrócić biorąc pod uwagę o ogólną sytuację epidemiologiczną ASF w kraju i uzasadnienia przedstawione przez odpowiedni organ weterynaryjny.

3) zniesienie strefy I (żółtej) powinno uwzględniać ryzyko i cały zestaw danych epidemiologicznych w szerszym kontekście geograficznym i czasowym. Zniesienie wszystkich ograniczeń regionalizacji powinno opierać się na szerszych rozważaniach, a dyskusje powinny być podjęte na późniejszym etapie epidemii. Zniesienie strefy IV (Sardynia) przebiega podobnie.

 

×