Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KRiRW zdominowana przez PiS

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 15-11-2019 09:45

Czy opozycja będzie miała jakikolwiek wpływ na pracę sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

W sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obecnie 31 posłów. PiS reprezentuje 20 z nich, KO – 5, Koalicję Polską PSL-Kukiz'15 – 3, Lewicę – 2 i 1 Konfederację.

Taki udział posłów wskazuje na nadreprezentację PiS. Uwzględniając proporcje wynikające z podziału mandatów w Sejmie można się było spodziewać, przy 1 pośle z Konfederacji – trzy razy większej niż dla tego koła reprezentacji dla PSL-Kukiz (i tak jest, klub ten ma 3 posłów w komisji), co najmniej trzech posłów z Lewicy (a nie 2), ośmiu z KO (jest 5) i 15 (a nie 20) z PiS. I właśnie taki rozkład mandatów jest np. w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Podobny był w komisji rolnictwa w Sejmie poprzedniej kadencji. Dlaczego zatem teraz w KRiRW ma tak silną reprezentację PiS – i tak słabą KO i Lewica?

A do tego jeszcze w prezydium komisji zasiada z PiS przewodniczący i dwóch jego zastępców, w mniejszości znalazło się jeszcze dwóch zastępców z KO i Koalicji Polskiej PSL-Kukiz`15 – zatem prezydium komisji też jest zdominowane przez partię rządzącą. Dla porównania: na koniec poprzedniej kadencji 3 zastępców było z PiS, po jednym miały kluby PSL-KP i PO-KO, a przewodniczący pochodził z Kukiz'15. W KRiRW zasiadało 32 posłów.

- To zostało zrobione specjalnie – mówi poseł Jarosław Sachajko z Koalicji Polskiej PSL-Kukiz'15, w poprzedniej kadencji przewodniczący komisji. – Zgodnie z Regulaminem Sejmu, na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków komisji przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia określonej sprawy. Zwołując posiedzenie w tym trybie, przewodniczący komisji wyznacza termin posiedzenia tak, aby posiedzenie odbyło się w terminie 30 dni. Zatem w tym trybie nie można będzie nic zaproponować. Ja już proponowałem przewodniczącemu komisji rolnictwa przedstawienie na najbliższym posiedzeniu komisji informacji rządu dotyczącej suszy i ASF i nie uzyskałem akceptacji. Nie zostało też zwołane posiedzenie prezydium – proponowałem, aby prezydium spotkało się od razu wczoraj, ale przewodniczący Robert Telus nie wyraził na to zgody. Prezydium zbierze się więc dopiero w przyszłym tygodniu. A szkoda, bo chciałem zapytać, dlaczego nie ma pieniędzy na pomoc po suszy. Jest tyle problemów w rolnictwie, że partia rządząca chciała najwyraźniej tak obsadzić tę komisję, aby opozycja nic nie mogła zrobić, ale ja będę podnosił te tematy jako poseł i dalej będę pytał ministerstwo jako wiceprzewodniczący komisji.

Również w VII kadencji Sejmu pracom KRiRW przewodniczył poseł opozycji (Krzysztof  Jurgiel z PiS, resortem kierowało PSL i PO). Przewodniczącym w VI kadencji był Leszek Korzeniowski z PO (jego kadencja rozpoczęła się 15 listopada 2007 r., 16 listopada zaprzysiężono rząd Tuska z PO, KRiRW liczyła wówczas 41 posłów,13 było z PiS, a 18 z PO).

Przypomnijmy, że zgodnie z Konstytucją Sejm i Senat są organami władzy ustawodawczej, Sejm zaś, na podstawie art. 95 ust. 2 sprawuje także kontrolę nad działaniem Rady Ministrów – organu władzy wykonawczej.

×