Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ile jest na zaliczki dopłat bezpośrednich?

Autor:

Dodano:

Tego nie wie nawet ARiMR. Nigdzie nie przekazano informacji o tym, jaką kwotę na wypłatę zaliczek w tym roku przygotowano.

ARiMR dziwią pytania o stan wypłaty zaliczek i kwotę przeznaczoną na te wypłaty. Sama nie informuje na ten temat. Dopytywana o to, jaka jest docelowa kwota na wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych PROW i ilu rolników je otrzyma, podaje tylko całkowitą kopertę na końcowe płatności:

„W roku 2019 maksymalna koperta finansowa na realizację płatności bezpośrednich wynosi 15,2 mld zł. Zgodnie z przepisami krajowymi zaliczki wypłaca się w wysokości iloczynu 70% stawki płatności w danym schemacie pomocowym i powierzchni/liczby zwierząt zatwierdzonych w kontroli administracyjnej z uwzględnieniem wyników z kontroli na miejscu. 

W roku 2019 szacowana koperta finansowa na realizację płatności obszarowych PROW wynosi 2,79 mld zł. Zgodnie z przepisami krajowymi zaliczki wypłaca się w wysokości iloczynu 85% stawki płatności w danym schemacie pomocowym i powierzchni/liczby zwierząt zatwierdzonych w kontroli administracyjnej.”

To było wiadomo wcześniej, niestety agencji nie udaje się wyliczyć koperty na zaliczki i tego, ilu rolników je otrzyma – a ilu z nich obejmie kontrola.

Tempo wypłaty zaliczek – na dwa tygodnie przed zakończeniem ich wypłacania – nie wskazuje na zamiar wypłacenia 10,6 mld zaliczek dopłat bezpośrednich czy 2,3 mld zaliczek płatności obszarowych, co wynikałoby z ich procentowej wysokości i całkowitych kopert na płatności.

Do 14 listopada 2019 r. agencja wypłaciła ponad 7 mld zł zaliczek dopłat - z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich ponad 963 tys. beneficjentów otrzymało 6,1 mld zł, a z tytułu płatności obszarowych PROW 562 tys. wnioskodawców odebrało blisko 1 mld zł.

Informacja wcześniejsza o dwa dni (dane na 12.11.2019) podawała 6,5 mld zł - z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich blisko 920 tys. beneficjentów otrzymało wówczas około 5,5 mld zł, a zaliczki z tytułu płatności obszarowych PROW zostały przekazane do ponad 561 tys. wnioskodawców, którym wypłacono blisko 1 mld zł.

Jak z tego wynika, zaliczki płatności obszarowych prawie nie były w tych dwóch dniach płacone, a z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich przekazano 0,6 mld zł na rzecz 43 tys. beneficjentów.

O płatności bezpośrednie wystąpiło 1,317 mln, a o obszarowe - ok. 975 tys. rolników. Wypłacono więc zaliczki dla 1525 tys. spośród 2292 tys. wnioskujących.

Kwotowo wypłata zaliczek 15 listopada była w połowie, czasowo – w dwóch trzecich dystansu.

Przyspieszy?

 

 

 

 

×