Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

W połowie grudnia Polska bez możliwości sprawowania nadzoru weterynaryjnego?

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 20-11-2019 11:34

Europoseł i były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wskazuje na potrzebę pilnych zmian dotyczących nadzoru weterynaryjnego. Trzy wchodzące w życie w połowie grudnia rozporządzenia unijne wymagają implementacji do polskich przepisów. „Formalnie po 14 grudnia 2019 r. nie będzie w Polsce właściwego organu do wykonania przywołanych przepisów prawa” – alarmuje europoseł.

Jak podaje Krzysztof Jurgiel w piśmie skierowanym do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego (w załączniku), są obszary, w których natychmiast potrzebna jest inicjatywa ustawodawcza, aby od 14 grudnia zapewnić ciągłość sprawowanego nadzoru.

Brak uregulowań może doprowadzić m.in. do braku możliwości wydania decyzji dotyczącej kwalifikacji zwierząt do uboju czy decyzji dotyczącej oceny poubojowej mięsa, oceny dobrostanu zwierząt i w związku z GMO, środkami ochrony roślin, produkcją ekologiczną i jej etykietowaniem.

„Reasumując, natychmiastowa nowelizacja wszystkich aktów prawnych z obszaru bezpieczeństwa żywności, pasz, zdrowia zwierząt, kontroli granicznej oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w których przywołane jest rozporządzenie (WE) nr 882/2004, wskazujące na właściwość rzeczową organów kontrolnych, nadzorujących i certyfikujących towary jawi się jako element niezbędny polskiego systemu bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Ponadto wydaje się właściwym wyznaczenie Głównego Lekarza Weterynarii jako pojedynczy organ odpowiedzialny za koordynowanie współpracy i kontaktów z Komisją i innymi państwami członkowskimi (…)” – napisał Krzysztof Jurgiel i poprosił ministra Ardanowskiego o zajęcie stanowiska w poruszonych sprawach.

 

×