Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Exposé Ardanowskiego

Autor:

Dodano:

Przedmiotem obrad dzisiejszej KRiRW – zwołanej na wniosek ministra - była informacja o zamierzeniach resortu w IX kadencji Sejmu. Co zapowiedział minister w swoim, jak to określił przewodniczący komisji Robert Telus, exposé?

„Przy jednej z najbliższych okazji” minister Ardanowski zamierza przedstawić posłom z KRiRW swoich zastępców. Zapowiedział zmianę struktury Ministerstwa Rolnictwa, wynikającą także z powstania nowego Ministerstwa Klimatu.

Jak stwierdził minister „przypadłością” KRiRW w poprzedniej kadencji była dyskusja „o wszystkim i o niczym”, przyjść mogli wszyscy – nie wiadomo, kogo reprezentujący.

67 proc. rolników poparło działania, które realizowaliśmy przez 4 lata - mówił minister Ardanowski. To zaszczyt i zobowiązanie, a część wyborców wiejskich uwierzyła mnie osobiście – stwierdził, określając się jako ministra, a nie urzędnika wsi. Zapewnił, że ceni prawdę i zdystansował się do "szkalowania" w mediach społecznościowych.

Komisja Rolnictwa jest dla mnie podstawową częścią Sejmu - mówił.

Prosił posłów o wzajemne poważne traktowanie. Prosił też o nienadsyłanie mu zbyt wielu interpelacji, gdyż absorbuje to pracę departamentów. Jeśli pytania będą dotyczyły spraw znanych, zapowiedział odsyłanie do dokumentów i dostępnych źródeł. Zapowiedział wskazanie pracownika (Adam Kraina) do szybkich kontaktów z resortem. Jak stwierdził, liczba interpelacji nie świadczy o aktywności posła.

Jak ocenił, wyzwania, przed jakimi stoi polskie rolnictwo, są wyzwaniami europejskimi, a nawet globalnymi.

Zapewnił o determinacji rządu PiS, aby wieś i rolnictwo przeżyły wielki materialny, społeczny  i cywilizacyjny awans - potrzebny państwu. Zapowiedział chęć omówienia w komisji przyjętej przez rząd 20 października „Strategii rozwoju”.

Jednym z głównych celów pracy w nadchodzącym okresie będzie szukanie rynków zbytu. Będzie prowadzona polityka rządu, mająca na celu szukanie nowych rynków zbytu i utrzymanie się na obecnych. Jak stwierdził minister, w Chinach próbują ulokować swoje produkty wszyscy, a nie zawsze Chińczycy oferują dobre warunki. Wiele krajów nie jest w stanie zapłacić za żywność. Błędy na rynkach polskich są wyolbrzymiane, co pokazały np. wydarzenia na rynku wołowiny.

Pozycja Polski w UE jest silna i rośnie – ocenił minister. Nikt nigdy nie pytał go tam o sądy i konstytucję, rozmowy dotyczyły spraw rolniczych.

Mamy liczącą się pozycję, życzliwie współpracujemy z krajami z naszej części Europy, dla których jesteśmy wzorem i nadzieją (kraje Grupy Wyszehradzkiej i Kraje Bałtyckie) – mówił minister.

Rząd prezentuje determinację w walce o zrównanie dopłat – zapewnił. Mamy takie same koszty produkcji, jeśli chodzi o środki materialne, co najwyżej praca jest niżej ceniona. Szansą dla naszej części Europy jest nowy komisarz, który będzie mediatorem i będzie szukał kompromisu dla 30 krajów – ale nie ma reprezentować Polski. Janusz Wojciechowski rozumie przemiany zachodzące w naszej części Europy – to jest naszą szansą, a nie załatwianie po kryjomu, pod stołem jakichś polskich interesów – tłumaczył Ardanowski.

Prowadzenie zrównoważonej produkcji to kierunek dający szanse Polsce. UE idzie w kierunku większego wspierania małych gospodarstw. Nie chodzi tu o wsparcie socjalne, mniejsze gospodarstwa też mają partycypować w rynku, być produkcyjne – w tym kierunku będzie szła pomoc. Małe ubojnie będą odtwarzane - zapowiedział minister. Zauważył potrzebę organizowania rolników do wspólnej działalności. Jak stwierdził, największe kłopoty mają gospodarstwa inwestujące tylko po to, aby podobać się sąsiadowi. Tymczasem możliwość konkurowania z rolnikami z Zachodu wynika ze wspólnego działania. To warunek sine qua non, aby polskie rolnictwo mogło nawiązać konkurencję. Dziś rolnicy nie pamiętają już kołchozów i tłumaczenie „mentalnością” braku spółek jest nieuzasadnione.

Powiązanie z klimatem i środowiskiem to nowy obszar, na który polskie rolnictwo musi zareagować. Podjęcie działań ratunkowych jest wymuszane przez klimat. Osuszanie wszystkiego musi być zaniechane, na to będą duże środki w nowej perspektywie, ale już w tym roku jest 0,5 mld na nawadnianie w gospodarstwie z PROW. Zainteresowania wielkiego nie dostrzegam – zauważył minister i zapowiedział nabór ciągły.

Klimat ma związek z rolnictwem, ważne jest pochłanianie gazów cieplarnianych – a tu jest wielka rola rolnictwa. Postanie więc nowy dział w resorcie.

Poza tym wykorzystanie nauki jest nową potrzebą. Innowacyjność, postęp naukowy trzeba wykorzystywać do rozwiązywania problemów. Jak ustrukturyzować naukę, aby pracowała na potrzeby rolników? Trzeba rozwiązywać realne problemy i rozwiązania szybko wdrażać do praktyki.

Brakuje ludzi do pracy, robotyzacja będzie więc potrzebna – mówił minister. 12 euro za godzinę, jak oferują Niemcy, może skierować Ukraińców do pracy poza Polską. Upadną produkcje, w których zabraknie ludzi do pracy – szukanie rozwiązań sprawdzonych gdzie indziej jest naszym zadaniem.

„KOWR Bóg wie po co powstał”, ale skoro powstał, ma zająć się wspieraniem rolnictwa – tworzeniem pomocy rynkowej, wspieraniem przetwórstwa, testowaniem innowacyjności – tłumaczył minister.

Celem ciągłym jest poprawa obsługi rolnictwa – mówił minister i przekonywał, że jest sługą i taką rolę widzi dla innych pracowników resortu. Przypomniał nagranie z rozmowy z kierownictwem ARiMR – próbowano z tego zrobić aferę, nagłośniono to z zamiarem zaszkodzenia, ale to pomogło, gdyż pokazało, że minister wymaga zdecydowanie więcej od ludzi z PiS niż od pozostałych. To będzie istotne wobec wszystkich instytucji podległych MRiRW - zadeklarował.

Wszystkie wnioski składane przez rolników powinny mieć wersję elektroniczną, co uniemożliwi składanie wniosków pustych, po to tylko, aby zająć miejsce w kolejce - zapowiedział.

Minister wyraził gotowość do pokazywania posłom pracy wszystkich podległych mu instytucji.

Jak stwierdził, nie będzie mówił o podjętych przez 16 miesięcy sprawach, każdy ma prawo do oceny, głoszenia swoich tez. Tezy kłamliwe spotkają się jednak ze zdecydowaną odpowiedzią, pokazującą, gdzie jest kłamstwo. Polityczna debata może być podjęta, odwoływać można każdego, ale kłamstwa będą dementowane – czego przykład z kłamliwym oskarżaniem o upadek hodowli koni arabskich, podczas gdy tegoroczna aukcja pokazała, że  sytuacja jest dobra. Będą też organizowane aukcje zimowe, dla koni z prywatnych hodowli, obowiązkiem państwa jest utrzymanie zasobu genetycznego i koszt ten państwo bierze na siebie.

Minister zapowiedział prowadzenie w nowy sposób dialogu społecznego z organizacjami i stwierdził, że zaproponuje nową formę dialogu, który będą prowadzić izby rolnicze. Jak stwierdził, jest to jedyna organizacja, która przechodzi „jakąś weryfikację”. Ma być wspólną reprezentacją wszystkich organizacji społecznych. Musi mieć ich wsparcie. Minister zapowiedział nową strukturę reprezentacji wobec władzy dla organizacji rolniczych.

Jak dodał, KRiRW zaproponowała wiele podkomisji, które będą symetryczne dla MRiRW. Razem wypracujemy rozwiązania – wyraził nadzieję minister. Wyraził też nadzieję, że pomysły będą mu podsuwane przez posłów. Celem jest dobro polskiej wsi, przeprowadzenie jej przez trudny okres, wykorzystanie potencjału i zasobów, sprawienie, by polska wieś i gospodarstwa były miejscem szczęśliwych i spełnionych ludzi. Dużo zostało zrobione, pojawiają się nowe wyzwania – potrzebna jest życzliwa współpraca.

Przewodniczący komisji Robert Telus poprosił ministra o przekazanie na piśmie wygłoszonych założeń, zapowiedział powołanie komisji nadzwyczajnych: ds. dialogu społecznego i izb rolniczych.

Głos zabrali posłowie i zaproszeni goście.

Odpowiadając na zadane pytania minister odniósł się tylko do niektórych poruszonych w nich kwestii – na odpowiedzi pozostało 12 minut.

Jak stwierdził, nie ma zgody na proponowany przez ustępującą KE budżet, kwota na WPR jest nieakceptowana, „wydaje mi się, że budżet na WPR będzie większy”. Tytułem zaliczek „na wczoraj” było wypłaconych 7 mld zł, do końca listopada zaliczki będą wypłacone. Jak zapewnił minister, w rządzie uzyskuje pomoc, jakiej inni ministrowie nie mieli. W kontekście oceny prac poprzedniej KRiRW stwierdził, że społeczeństwo wybrało swoich reprezentantów do Sejmu i upoważniło ich do zabierania głosu, a osoby, które się pojawiały na komisjach miały tylko cel zaistnienia publicznego, co nie przyniosło im sukcesu w wyborach. Minister dziękował organizacjom ekologicznym za zrozumienie problemu suszy, zastrzegł, że program retencji będzie realizowany inaczej niż przez obecne nabory z PROW. Zwalczanie ASF nie zależy od zaklęć, choroba jest w wielu krajach, w Polsce jest „w miarę skutecznie” ograniczona – ognisk jest mniej niż przed rokiem. Minister stwierdził też, że nie jest w stanie zmusić nikogo do odstrzału dzików, współwinni za przenoszenie ASF są ci, którzy protestowali w ub. roku po zapowiedzi zwiększonego odstrzału.

Przeniesieniu choroby na zachód kraju winni są pracownicy ukraińscy – stwierdził minister i dodał, że tam zadziałać może wybudowanie płotu. W Brukseli ministrowie rolnictwa potwierdzili prawidłowe realizowanie walki z ASF przez Polskę, nie jestem w stanie zrobić więcej – mówił minister.

Posiedzenie przerwano z powodu konieczności zwolnienia sali, na inne poruszone w debacie tematy minister wypowie się na kolejnym posiedzeniu.

 

×