Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rośnie liczba przypadków ASF w Lubuskiem

Autor: Iwona Dyba

Dodano: 21-11-2019 16:26

Do 19 listopada br. potwierdzono afrykański pomór świń, w sumie u 20 dzików, dzisiaj Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że ta liczba wzrosła.

Jak czytamy w komunikacie GIW - na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym  Instytucie Badawczym w Puławach, w dniu 20 listopada 2019 r. uzyskano dodatnie wyniki badań w próbach pobranych w dniu 19 listopada br. od 2 padłych dzików na obszarze objętym ograniczeniami, ustanowionym zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2019/1931 z dnia 19 listopada 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku znalezienia zwłok padłego dzika, należy pozostawić je w miejscu znalezienia oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii wydał również instrukcje na temat najważniejszych zasad powstrzymania epizootii ASF:

„Każdy z nas (w tym zwłaszcza hodowcy świń) ma możliwość ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ASF, poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów ustanowionych w prawodawstwie oraz postępując zgodnie z poniższymi wskazaniami.

Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), a w szczególności zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki;

Ponadto osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej (wyjazdy zagraniczne do państw trzecich nienależących do UE) muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego za wyjątkiem specjalnych produktów dietetycznych przeznaczonych na użytek własny lub małych dzieci” – czytamy w komunikacie GLW.

×