Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rośnie zainteresowanie uprawą konopi włóknistych

Autor:

Dodano:

Z tego powodu zwiększa się zapotrzebowanie na wysokiej jakości materiał siewny. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest między innymi stworzenie Programu Konopnego.

Poza tradycyjnym włókienniczym wykorzystywaniem, konopie mają zastosowanie w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym, a ostatnio także medycznym.Choć sama uprawa konopi włóknistych nie jest trudno, to jednak należy liczyć się z kilkoma ważnymi kwestiami.

Na początek trochę biurokracji

Po pierwsze uprawa konopi włóknistych w Polsce uregulowana jest Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami), która zobowiązuje producentów konopi do uzyskiwania zezwolenia z urzędu gminy lub miasta właściwego dla położenia planowanej plantacji. Wcześniej rolnik składa w gminie deklarację uprawy konopi. Taka informacja jest gminie potrzebna, ponieważ musi ona wystąpić do właściwego marszałka województwa, który dokonuje rejonizacji uprawy konopi. Dlatego deklaracja uprawy konopi powinna dotrzeć do gminy z odpowiednim wyprzedzeniem (w miesiącach od października do listopada) w roku poprzedzającym uprawę konopi przemysłowych. Dopiero po przyznaniu rejonizacji rolnik może wystąpić z wnioskiem na uprawę.

Z pomocą przychodzi Program Konopny

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) powołał do realizacji Program Konopny stanowiący praktyczne wykorzystanie opracowanych i wdrożonych w IWNIRZ wysoko cenionych na świecie odmian konopi przemysłowych. Jego celem jest rozwój polskiego rolnictwa poprzez upowszechnienie upraw konopi przemysłowych oraz umiędzynarodowienie pozycji Polski jako globalnego producenta i eksportera wysokiej jakości materiału siewnego polskich odmian konopi przemysłowych. Obecnie trwa kontraktacja na rok 2020/2021. Przystępując do Programu i zdobywając kontraktację można liczyć na pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych, wsparcie agrotechniczne w całym okresie uprawy, skorzystanie z wysokiej jakości nasiona odmian należących do IWNiRZ (odmiany: Białobrzeskie, Tygra, Henola) i skupu przez Instytut plonu nasion wg ustalonych cen.

Opłacalność produkcji

Siłą napędową w uprawie konopi włóknistych na nasiona są korzystne dla plantatorów warunki ekonomiczne. Jak podaje Instytut przyjmując orientacyjny plon 700-1000 (odmiany włókniste) 1200-1500 (odmiana oleista) kg/ha nasion można uzyskać przychód na poziomie do 15 000 zł zł/ha. Istnieje również możliwość sprzedaży słomy konopnej, której plon z ha wynosi 1200 - 1600 kg oraz omłotu. Łączny przychód może wynieść nawet 20 000 zł/ha - nie licząc dopłat bezpośrednich z UE do uprawy konopi włóknistych.

Źródło: IWNiRZ

 

×