Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

UE została członkiem traktatu o lepszej ochronie oznaczeń geograficznych

Autor:

Dodano:

Oficjalne dokumenty Unii Europejskiej zostały złożone w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, był to ostatni warunek zostania jej członkiem. Akt genewski to wielostronnego traktat o ochronie oznaczeń geograficznych zarządzanego przez WIPO.

Przed tym zeznaniem Parlament Europejski i Rada wyraziły poparcie dla członkostwa UE w głosowaniu pozytywnym w Parlamencie w dniu 17 września 2019 r. i przyjęciu pakietu prawnego w dniu 7 października 2019 r. Pakiet prawny obejmuje podstawy przystąpienia UE, a także zasady działania UE, jako członka Aktu genewskiego.

Porozumienie lizbońskie w sprawie ochrony nazw pochodzenia i ich rejestracji międzynarodowej, które obecnie obejmuje 28 członków, w tym siedem państw członkowskich UE, oferuje sposób na zapewnienie ochrony nazw pochodzenia (AO), podzbioru oznaczeń geograficznych, poprzez jedną rejestrację.

Akt genewski unowocześnia umowę lizbońską z 1958 r., Rozszerza jej zakres z OA na wszystkie oznaczenia geograficzne i umożliwia przyłączenie się organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska. Członkostwo UE w akcie genewskim umożliwi kwalifikowanie unijnych oznaczeń geograficznych przez inne strony tego aktu genewskiego do ochrony na wysokim poziomie.
Akt genewski wchodzi w życie trzy miesiące po złożeniu przez pięć uprawnionych stron dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia. Ponieważ UE będzie piątą uprawnioną stroną, dzisiejsze wydarzenie wprowadzi ten traktat w życie i wejdzie w życie pod koniec lutego 2020 r.

Oznaczenia geograficzne oznaczają produkt pochodzący z określonego obszaru geograficznego o cechach lub cechach zasadniczo związanych z pochodzeniem geograficznym, w tym czynnikami naturalnymi i ludzkimi. Oznaczenia geograficzne służą także do rozróżnienia i wzmocnienia wkładów kulturowych oraz nagradzają kreatywność tradycyjnego know-how. Termin zarejestrowany, jako oznaczenie geograficzne - w UE, jako chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) - może, zatem być stosowany wyłącznie przez producentów zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze.

Ponad 3000 nazw win, napojów spirytusowych i produktów spożywczych z krajów UE i krajów spoza UE takich jak wino Chianti, Holland Gouda, szynka Bayonne i Ouzo jest obecnie zarejestrowanych w UE.

×