Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dolnośląska izba domaga się budowy płotu

Autor:

Dodano:

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do wojewody o budowę płotu zaporowego przed ASF na zagrożonych terenach.

Po stwierdzeniu wirusa ASF u padłych dzików znalezionych na obszarze województwa dolnośląskiego, utworzono tam, zgodnie z procedurami, strefy ochronne. Na mocy obowiązujących regulacji unijnych, dotyczących kontroli zdrowia i przemieszczania zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, w strefie czerwonej, a więc na obszarze objętym ograniczeniami, znalazła się gmina Kotla w powiecie głogowskim.

W strefie żółtej, czyli na obszarze ochronnym, są zaś obszary gmin: Głogów z miastem Głogów, Jerzmanowa, Żukowice i Pęcław w powiecie głogowskim, a także Radwanice, Grębocice i Gaworzyce w powiecie polkowickim.

Na wniosek rolników-producentów trzody z powiatów polkowickiego i głogowskiego, Zarząd DIR zaapelował do wojewody, by podległe mu służby energicznie włączyły się w budowę płotu zaporowego, który stanąć miałby na granicy stref, od strony woj. lubuskiego.

×