Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ceny zbóż na MATIF bez zmian

Autor:

Dodano:

Wczorajsze notowania kontraktów terminowych na zboża na światowych giełdach zakończyły się w mieszanych nastrojach. Potaniały zboża na CBOT, natomiast na MATIF pozostały na poziomie z dnia poprzedniego.

Dzień przed Świętem Dziękczynienia w USA (dzisiaj giełda nie pracuje) notowania kontraktów zbożowych spadły w Chicago, natomiast w Paryżu zachowały się neutralnie. Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj nie zmieniła ceny i kosztowała 182,00 euro/t (785 zł/t) i jest o 8,4 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze., ale obecna cena jest najwyższa od 28 czerwca br. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym nie zmieniła się i wyniosła 165,75 euro/t (714 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 4,9 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym potaniała wczoraj o 0,3 proc. i kosztowała 194,19 USD/t. W ujęciu r/r amerykańska pszenica jest droższa o 6,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 1,3 proc. i kosztowała 142,81 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 0,6 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt grudniowy - cena nie zmieniła się (182,00 euro/t - 785 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,33 proc. (194,19 USD/t - 760 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATF, kontrakt styczniowy - cena nie zmieniła się (165,75 euro/t - 714 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 1,29 proc. (142,81 USD/t - 559 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10

×