Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Komisja Ochrony Środowiska PE wzywa do lepszej ochrony dzikich zapylaczy

Autor:

Dodano:

Zmniejsza się liczba dzikich pszczół, chrząszczy, ciem i motyli. Aby chronić te dzikie zapylacze, Unia Europejska podjęła w ubiegłym roku inicjatywę.

Jednak nie było to wystarczające, aby wyeliminować główne przyczyny spadku liczby zapylaczy w Europie oceniła Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego, której posłowie wzywają, zatem do lepszej ochrony.

Stwierdzono, że ograniczenie stosowania pestycydów w rolnictwie i ustanowienie kwitnących pasków w nadchodzącej reformie WPR powinno stać się jej centralnym elementem. Komisja Europejska została wezwana do szybkiego zniesienia krajowych wyłączeń dotyczących stosowania neonikotynoidów. Przewodnik dotyczący pszczół należy uzupełnić zatwierdzeniem pestycydów. W zezwoleniu należy wziąć pod uwagę długoterminowy wpływ substancji czynnych, nie tylko na miód, lecz także na dzikie pszczoły.

Potrzebna również więcej środków, aby zbadać przyczyny śmiertelności pszczół i opracować wskaźniki żywotności kolonii oraz stwierdzić, czy środki okazały się skuteczne. Tylko dzięki tym dodatkowym działania obecna inicjatywa UE dotycząca zapylaczy stanie się skuteczna, twierdzą posłowie w komisji ds. środowiska. Chcą też, aby ich oświadczenie zostało poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w styczniu.

×