Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Powolutku będą rosły dochody na wsi według rządowego programu rozwoju…

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 11-12-2019 09:10

Dziś sejmowa KRiRW ma zamiar przeanalizować informację ministra rolnictwa na temat „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”.

Program ten rząd przyjął w październiku 2019 roku. Jego głównym celem jest „rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego”.

W szczególności zaplanowano, że nastąpi wzrost relacji przeciętnych rocznych dochodów do dyspozycji netto na 1 osobę w gospodarstwie domowym na wsi do miasta z 69,50 proc w 2015 roku do 75 proc. w 2030 roku.

Trzeba przypomnieć, że w 1988 roku parytet dochodów ludności rolniczej wynosił 117 proc. na korzyść wsi i dopiero w okresie przedakcesyjnym (do 1997 r.) spadł poniżej 50 proc.

Żaden plan nie zakłada powrotu do 117 proc. – nożyce są wciąż niekorzystne dla wsi i tak pozostanie więc co najmniej do 2030 roku.

„Strategia odpowiedzialnego rozwoju” z 2017 roku zakładała w 2020 roku parytet dochodów wsi w wysokości 72 proc.

Streszczenie programu w załączniku.

×