Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Raport USDA nie wpłynął znacząco na notowania zbóż

Autor:

Dodano:

Wczorajsze notowania kontraktów terminowych na zboża na światowych giełdach zakończyły się w mieszanych nastrojach. Podrożała jedynie pszenica na CBOT- o 0,5 proc.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu (wczoraj ostatnie notowanie) potaniała o 2,3 proc. i kosztowała 181,00 euro/t (776 zł/t) i jest o 11,3 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w marcu potaniała o 0,1 proc. do 183,00 euro/t. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym nie zmieniła się i wyniosła 165,00 euro/t (708 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 5,0 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym podrożała wczoraj o 0,52 proc. i kosztowała 196,48 USD/t. W ujęciu r/r amerykańska pszenica jest droższa o 3,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 0,7 proc. i kosztowała 143,01 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 2,9 proc.

W opublikowanym wczoraj najnowszym miesięcznym raporcie Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) zmniejszył prognozę globalnych zbiorów pszenicy- o 0,14 mln t do 765,41 mln t, ale zbiory będą wyższe aż o 34,06 mln t (4,7 proc.) w stosunku do poprzedniego sezonu. Światowe zapasy na koniec sezonu mają wzrosnąć z 288,28 mln t do 289,50 mln t. Szacunki zbiorów zmniejszono w Argentynie- o 1 mln t do 19,0 mln t, w Australii o 1,1 mln t do 16,1 mln t oraz w Kanadzie o 0,65 mln t do 32,35 mln t. Wzrost prognoz zbiorów dotyczy Unii Europejskiej- o 0,5 mln t do 153,5 mln t, Rosji - o 0,5 mln t do 74,5 mln t i Chin- o 1,59 mln t do 133,59 mln t.

USDA podwyższyła prognozę światowych zbiorów kukurydzy w bieżącym sezonie o 6,46 mln t do 1108,62 mln t., ale produkcja będzie niższa o 15,87 mln t (1,4 proc.) w stosunku do poprzedniego sezonu. Globalne zapasy na koniec sezonu mają wzrosnąć o 4,60 mln t (przez ostatni miesiąc) do 300,56 mln t. Zbiory mają być niższe w Kanadzie o 0,6 mln t i wyniosą 14,0 mln t. Wzrost produkcji wystąpi w Chinach o 6,77 mln t do 260,77 mln t. W USA, Argentynie i Brazylii (główni producenci i jednocześnie najwięksi światowi eksporterzy) pozostawiono prognozy produkcji bez zmian wobec poprzedniego miesiąca odpowiednio 347,01 mln t, 50 mln t i 101 mln t.

Pszenica MATIF kontrakt grudniowy - cena spadła o 2,29 proc. (181,00 euro/t - 776 zł/t).
Wykres 1.


Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena wzrosła o 0,52 proc. (196,48 USD/t - 761 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy - cena nie zmieniła się (165,00 euro/t - 708 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,68 proc. (143,01 USD/t - 554 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10

×