Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Coceral: Wyższa prognoza produkcji zbóż w UE niż we wrześniu 2019 r.

Autor: JK

Dodano: 13-12-2019 10:05

Europejska Federacja Handlowców Zbożowych (Coceral) podała swoją grudniową prognozę zbioru zbóż dla UE-28 w 2019 r. wynoszącą 307,753 mln ton.

W związku z tym zbiory zbóż w 2019 r. mają być o 2,845 mln ton większe niż szacowano we wrześniu 2019 r.

Zbiory zbóż ogółem we Francji w 2019 r. mają wynieść 70,242 mln ton, a przed rokiem szacowano je na 61,958 mln ton, w Niemczech szacowane są na 43,671 mln ton zbóż, a w ub.r. na 37,471 mln ton, a w Polsce na 29,231 mln ton wobec 28,008 mln ton w 2018 r.

Zbiory pszenicy miękkiej w UE w 2019 r. powinny wynieść 145,035 mln ton wobec 126,859 mln ton w 2018 r. W Polsce szacowane są na 10,664 mln ton wobec 9,816 mln ton w 2018 r.

Szacunek zbiorów jęczmienia ogółem w UE mówi o 60,109 mln ton, a w 2018 r. prognozowano je na 55,986 mln ton. W Polsce prognozowane są na 3,400 mln ton, a w ub. r. były na 3.300 mln ton.

Jęczmienia jarego w 2019 r. ma być w UE 29,787 mln ton, a w 2018 r. jego ilość szacowano na 29,420 mln ton. W Polsce oczekiwana jest produkcja rzędu 2,480 mln ton wobec 2,440 mln ton w 2018 r.

Zbiory żyta szacowane w UE są na 8,147 mln ton, a w 2018 r. było to 6,372 mln ton. W Polsce produkcja powinna wynieść 2,581 mln ton wobec 2,306 mln ton prognozowanych w 2018 r.

Szacunek zbiorów pszenżyta w UE wynosi 11,252 mln ton wobec 10,132 mln ton przewidywanych w 2018 r. W Polsce zbiory pszenżyta szacowane są na 4,800 mln ton wobec 4,440 mln ton w 2018 r.

Kukurydzy na ziarno ma zostać w 2019 r. zebrane 61,486 mln ton, a przed rokiem oczekiwano jej 61,336 mln ton. W Polsce oczekiwana jest  produkcja rzędu 3,591 mln ton, a w 2018 r. było to 4,096 mln ton.

Zbiory rzepaku szacowane są na 17,078 mln ton wobec 20,094 mln ton w 2018 r. W Polsce prognozowane są na 2,661 mln to a przed rokiem były na 2,661 mln ton.

×