Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mieszane notowania zbóż na świecie na koniec tygodnia

Autor:

Dodano:

Piątkowe notowania kontraktów terminowych na zboża na światowych giełdach zakończyły się w mieszanych nastrojach. Podrożała jedynie kukurydza na MATIF o 0,8 proc.

Miniony tydzień notowań zbóż na światowych giełdach stał pod znakiem zmiennych notowań- podobnie jak piątek. Drożała kukurydza na MATIF i pszenica na CBOT, pszenica na giełdzie w Paryżu ujęciu tygodniowym nie zmieniła ceny, a kukurydza w Chicago nieznacznie potaniała.

Pszenica na MATIF w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek nie zmieniła ceny i kosztowała 183,25 euro/t (783 zł/t) i jest o 11,3 proc. tańsza niż przed rokiem o tej porze. Przez ostatni tydzień notowania nie zmieniły się Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym w piątek wzrosła o 0,8 proc. i wyniosła 165,75 euro/t (709 zł/t), a przez ostatni rok spadła o 6,4 proc. W ujęciu tygodniowym notowania podniosły się o 0,6 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie grudniowym w piątek nie zmieniła ceny i kosztowała 198,14 USD/t. Natomiast w ujęciu r/r wzrosła o 2,2 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 1,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,2 proc. i kosztowała 144,19 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 1,9 proc. Przez ostatni tydzień notowania spadły 0,1 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy- cena nie zmieniła się (183,25 euro/t - 783 zł/t).
Wykres 1.


Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3

Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy - cena nie zmieniła się (198,14 USD/t - 758 zł/t).
Wykres 4

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5

Kukurydza MATIF, kontrakt styczniowy - cena wzrosła o 0,76 proc. (165,75 euro/t - 709 zł/t).
Wykres 6


Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy - cena spadła o 0,20 proc. (144,19 USD/t - 551 zł/t).
Wykres 9

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10

×