Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Baza Danych Odpadowych od stycznia elektroniczna

Autor:

Dodano:

Od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły elektronicznej Bazy Danych Odpadowych (BDO) tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. Jedyna zmiana dotyczy zastąpienia dotychczasowej formy papierowej dokumentów formą elektroniczną. Jest to ułatwienie dla przedsiębiorców – podkreśla Ministerstwo Klimatu.

BDO jest już w pełni przygotowana do działania od tej właśnie daty, o czym przypomniał w trakcie wczorajszej konferencji prasowej wiceminister klimatu Sławomir Mazurek. W wydarzeniu wziął również udział dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) Krystian Szczepański.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, 1 stycznia nie są wprowadzane żadne nowe obostrzenia, a elektroniczny system jest jedynie konsekwencją przyjętych wcześniej przepisów. Uruchomienie modułu ewidencji i modułu sprawozdawczości BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

- Analiza i ocena tych danych umożliwi diagnozę stanu krajowej gospodarki odpadów oraz prognozowanie trendów zmian. BDO, dzięki trwałemu monitoringowi przepływu strumieni odpadów, przyczyni się do efektywniejszej walki z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze – podkreślił wiceminister Mazurek.

Częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Liczba podmiotów znajdujących się obecnie w nim to ponad 165 000.

Przypomnijmy, że na wszystkich gospodarstwach rolnych powyżej 75 ha spoczywa obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO.

Więcej: Czy rolnik musi rejestrować odpady?

 

×