Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Odporność szkodników na substancje czynne insektycydów

Autor:

Dodano:

Naukowcy z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu prowadzą obserwacje dotyczące odporności szkodników na stosowane substancji czynne dostępnych insektycydów. Które substancje czynne przestały być skuteczne w przypadku badanych gatunków?

Wzrasta odporność słodyszka rzepakowego na większość pyretroidów. Wysoką wrażliwość uzyskuje jedynie na chloropiryfos. Jednak los tej substancji jest poważnie zagrożony. Prawdopodobnie nie zostanie przedłużona jego dalsza rejestracja, która wkrótce wygasa. 

W przypadku chowacza podobnika wysoką odporność uzyskuje się na tau-fluwalinat z grupy perytroidów.

Pyretoridy są także coraz mniej skuteczne w zwalczaniu stonki ziemniaczanej:

Oprócz pyretoridów także flonikamid (karboksamidy) oraz pirymikarb (karbaminiany) bywają nieskuteczne w zwalczaniu odpornych ras mszycy brzoskwiniowej:

×