Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Francja: Zakaz stosowania dwóch substancji działających jak neonikotynoidy

Autor:

Dodano:

Rząd francuski jest zdeterminowany, aby zmniejszyć wpływ stosowania środków ochrony roślin na zapylacze i ekosystemy.

Według francuskiego ministerstwa rolnictwa, 31 grudnia br. publikowano dekret zakazujący stosowania dwóch substancji ze względu na ich działanie identyczne z neonikotynoidami: sulfoksafloru i flupyradifuronu.

Od 1 września 2018 r. Francja zakazała już stosowania 5 substancji czynnych z rodziny neonikotynoidów w środkach ochrony roślin i w zaprawianiu nasion.

Rząd francuski chce pójść dalej w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska, wprowadzając zakaz przewidziany w prawie EGAlim dla substancji o takim samym sposobie działania jak neonikotynoidy. Przy obecnym stanie wiedzy dwie substancje spełniają tę definicję: sulfoksaflor i flupyradifuron.

Jednocześnie Francja zajmuje stanowisko na poziomie europejskim w celu wzmocnienia warunków zatwierdzania środków ochrony roślin, w szczególności poprzez zintegrowanie chronicznej toksyczności i subletalnego wpływu na zapylacze.

Francja nadal chce być siłą napędową na poziomie europejskim w celu lepszego uwzględnienia ryzyka dla zapylaczy w ramach wydawania zezwoleń na produkty fitosanitarne.

 

×