Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KRUS: Rada Rolników na lata 2020-2022

Autor:

Dodano:

Minister rolnictwa powołał Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników na lata 2020-2022.

W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2019 r. X kadencji Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Rady Rolników), minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, decyzją z dnia 20 grudnia 2019 r. powołał, stosownie do zapisów ustawy z dnia  20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Radę Rolników na lata 2020-2022.

Radę Rolników powołuje w składzie 25. osób, na 3-letnią kadencję, minister właściwy do spraw rozwoju wsi spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajową Radę Izb Rolniczych.

Rada Rolników, reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców, dotyczące ubezpieczenia i działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Skład Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników na lata 2020-2022 w  złączniku.

×