Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KOWR: Deklaracje dotyczące rynku wina

Autor:

Dodano:

15 stycznia 2020 r. upływa termin składania w KOWR deklaracji dotyczących rynku wina. Producenci wpisani do ewidencji na rok gospodarczy 2019/2020 zobowiązani są do złożenia deklaracji o zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym .

Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina zobowiązani są do złożenia deklaracji o:

- zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron w danym roku gospodarczym,

- zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiających wino w danym roku gospodarczym,

- produkcji  win lub moszczów winogronowych z własnych lub zakupionych produktów w danym roku gospodarczym

Osoby, które dostarczają winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisani do ewidencji prowadzonej przez dyrektora generalnego KOWR zobowiązani są do złożenia deklaracji o:

- zbiorach winogron w danym roku gospodarczym 

- ilości winogron lub moszczu winogronowego, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym 

Wzory formularzy deklaracji, o których mowa powyżej określone zostały Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji w zakresie zbioru winogron oraz wyrobu, rozlewu i wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1968) – dostępne na stronie internetowej KOWR: http://www.kowr.gov.pl/uploads/pliki/wino/rozp_mrirw_poz1968_26092017.pdf                   

Deklaracje powinny zostać złożone osobiście w kancelarii Centrali KOWR lub wysłane poprzez publicznego operatora pocztowego na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30,
01-2017 Warszawa

×