Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Eurobeef chce przejąć Zakład Uboju Bydła Biskupiec

Autor:

Dodano:

Eurobeef Ubojnia Sp. z o.o. z siedzibą w Kole złożyła 3 stycznia 2020 roku wniosek do UOKiK o przejęcie kontroli nad Zakładem Uboju Bydła Biskupiec Sp. z o.o. z siedzibą w Biskupcu-Kolonia Druga. Sprawa jest w toku.

- Zgłaszana koncentracja polega na przejęciu przez Eurobeef Ubojnia sp. z o.o. z siedzibą w Kole („Wnioskodawca”) wyłącznej kontroli nad spółką Zakład Uboju Bydła Biskupiec sp. z o.o. z siedzibą w Biskupcu-Kolonia Druga („Spółka Przejmowana”), co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Do przejęcia kontroli dojdzie w wyniku nabycia przez Wnioskodawcę 100% udziałów Spółki Przejmowanej – czytamy we wniosku do UOKiK.

Wnioskodawca należy do grupy kapitałowej Eurobeef, która prowadzi działalność w zakresie rozbioru ćwierćtuszy wołowych, produkcji mięsa oraz produktów wołowych, sprzedaży hurtowej mięsa i wyrobów z mięsa.

Spółka przejmowana Zakład Uboju Bydła Biskupiec prowadzi działalność w zakresie skupu i uboju zwierząt oraz sprzedaży mięsa.

×