Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KOWR przejął jabłka Eskimosa. Czy przejmie mleko Bielmleku?

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 22-01-2020 09:33

MRiRW utopiło - co najmniej - 131 mln zł w Bielmleku i Eskimosie. Zarówno Bielmlek SM, jak i Eskimos S.A. nie spłacają swoich kredytów – przyznał KOWR. Poinformował też o przejęciu zastawu od Eskimosa.

Pytamy o to od listopada – wreszcie KOWR potwierdził, że z tytułu pomocy dla Eskimosa i Bielmleku stracił już co najmniej 131 mln zł.

I tak:

- z tytułu gwarancji dla Bielmleku KOWR dokonał wpłaty na rzecz BOŚ kwoty 30.000.000,00 zł.

- z tytułu zawartych umów z Eskimos S.A. KOWR przekazał do banków kwotę 100.820.000,00 zł.

Bielmlek otrzymał od NFOŚiGW kredyt, z którego ma do spłaty 63 mln. Obecnie oczekiwana jest decyzja sądu o upadłości spółki.

Więcej: Bielmlek upada

KOWR w celu wyegzekwowania należności od Eskimos S.A. przejął na własność całość zastawionego towaru  (przecier jabłkowy, koncentrat jabłkowy, sok jabłkowy, destylat rolniczy, alkohol etylowy) – poinformowano. Pytanie, co z nim zrobi – a także jak zdąży spieniężyć zastaw przed jego przeterminowaniem i ile z niego już się przeterminowało…

Spółka Eskimos w związku z przejęciem zastawu wystawiła do KOWR faktury na łączną kwotę brutto 137.189.186,42 zł – informuje tymczasem Eskimos.

W tym stanie rzeczy drobiazgiem jest już informacja, że BGK pobrał kwotę 160 000,00 zł z tytułu prowizji za nieustanowienie kaucji dla BOŚ S.A. tytułem zabezpieczenia – zgodnie z wymogami banku - spłaty kredytu przez Eskimos S.A. , oraz że interwencyjny skup jabłek i jego przetwórstwo nie znajduje swojego zastosowania do zapisów ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Wątpliwe wydają się też podstawy zabezpieczenia kredytu przez KOWR.

Jak już pisaliśmy, Krajowy Ośrodek może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych obciążających mienie Zasobu wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i do wysokości określonej w planie finansowym Zasobu. Poręczenia te mogą być udzielane do 80% kwoty kredytu z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości rolnej, która wejdzie w skład gospodarstwa rodzinnego, pod warunkiem, że wierzytelność Krajowego Ośrodka zostanie zabezpieczona hipoteką na nabywanej nieruchomości, wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu, oraz dodatkowo w inny sposób zaakceptowany przez Krajowy Ośrodek.

CBA bada sprawę.

Więcej: Co zbada CBA w Bielmleku?

To tylko dwie „zaprzyjaźnione z rządem” firmy, które zyskały wsparcie za czasów ministrowania Jana Krzysztofa Ardanowskiego. O ilu nie wiemy? "Farmer" od 29 lipca 2019 roku bezskutecznie czeka na odpowiedź z ARiMR, za jakie firmy wypłacono płatności nieuregulowane z powodu upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji podmiotu skupującego.

Więcej: Za czyje zaległe faktury i ile płaci państwo? 

Odpowiedzi nie ma.

Od roku natomiast MRiRW przeprowadza w UE uzgadnianie przyjętej półtora roku temu ustawy, która przewidywała pomoc państwa dla zadłużonych rolników. Pytamy o skutki i powód tak długo trwającego uzgadniania tej pomocy – odpowiedź (ostatnia z 10 stycznia) jest zawsze jednakowa i bez konkretów: „nadal trwa procedura udzielania wyjaśnień w zakresie warunków udzielania pomocy w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, pożyczek na spłatę zadłużenia oraz gwarancji spłaty kredytów na restrukturyzację zadłużenia”.

Przepadło już 500 mln zł, jakie państwo miało przeznaczyć na ten cel.

Więcej: Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw będzie... jak będzie

 

 

×