Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Szwajcaria: Większe stada owiec mają perspektywy

Autor: JK

Dodano: 23-01-2020 15:20

Hodowla owiec jest pod presją, problemem jest brak rentowności. Jak wynika z badań instytutu badawczego Agroscope, profesjonalnie i strategicznie zarządzane gospodarstwa z większymi, bardziej jednolitymi stadami mogą być ekonomiczne.

Naukowcy pokazali ekonomiczne i specyficzne dla lokalizacji systemy produkcji dla szwajcarskiej hodowli owiec.

Wydajność, tj. liczba jagniąt sprzedawanych na maciorkę lub sprzedawana masa tuszy na hektar łąki jest najważniejszym czynnikiem napędzającym ekonomiczną produkcję jagniąt. Ankiety i analizy ekonomiczne przeprowadzone przez profesjonalne firmy pokazują, że wydajność jest bardzo niska, średnio 1,09 jagnięcia na łąkę rocznie. Fermy owiec za granicą mogą mieć znacznie wyższe wartości, co według Agroscope wykazuje wysoki potencjał optymalizacji.

Dwa obiecujące systemy produkcyjne pojawiły się w badanych przedsiębiorstwach.

● Intensywny system produkcji z całorocznym jagnieniem, które przynosi mięso na rynek wiosną i latem nadaje się przede wszystkim do dobrych miejsc produkcji w regionie dolin i wzgórz.

● Rozbudowany system produkcji z sezonowym jagnieniem wiosną, który przede wszystkim minimalizuje koszty bezpośrednie, upraszcza procesy robocze i jest w większości dostosowany do regionu górskiego.

Obliczenia symulacyjne wykazały, że hodowla owiec może być znacznie bardziej dochodowa w przypadku obu systemów produkcji. Wymaga to strategii z wyraźnym skoncentrowania się na wydajność bez zaniedbywania kosztów.

Zastosowana genetyka odgrywa ważną rolę w tych ulepszeniach: oryginalne rasy rodzime o dobrych właściwościach płodnych i solidnej budowie kojarzone ze specjalistycznymi trykami ras mięsnych. Przy czym im bardziej zróżnicowane rasy, tym większy efekt heterozji. Zwiększa to również witalność i jakość tuszy.

×