Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

IGC: Wzrost prognozy światowej produkcji zbóż ogółem

Autor:

Dodano:

Prognoza Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) dotycząca światowej produkcji zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2019/2020 została podwyższona.

Głównie ze względu na korekty dotyczące kukurydzy perspektywy światowej produkcji zbóż ogółem (pszenicy i zbóż paszowych) w sezonie 2019/2020 są zwiększone o 8 mln ton do 2,170 mld ton miesiąc do miesiąca.

Spożycie zbóż ogółem ma wzrosnąć o 1 proc, osiągając nowy szczyt, w zakresie wykorzystania na cele żywnościowe, paszowe i przemysłowe. Ponieważ wzrost popytu przewyższa wzrost podaży, światowe zapasy kurczą się trzeci rok z rzędu, osiągając najniższy poziom od czterech sezonów wynoszący 599 mln ton. Spadek rok do roku dotyczy wyłącznie kukurydzy, natomiast przewiduje się odbudowę zapasów pszenicy i jęczmienia. Przy 377 mln ton (+ 4 proc. rok do roku) całkowity handel zbożami plasuje się na najwyższym poziomie.

Wzrost produkcji kukurydzy prognozowanej dla USA (+ 3 mln ton) i Chin (+ 5 mln ton). Zmiany w spożyciu zbóż pochłaniają tylko część wzrostu podaży, a prognoza globalnych zapasów została podniesiona o 5 mln ton do 599 mln ton, co jednak oznacza spadek o 25 mln ton rok do roku. Prognozę handlu zwiększono o 2 mln ton, przede wszystkim w związku z większym niż przewidywano importem pszenicy przez Iran i Turcję.

Ze względu na zwiększoną dla Indii prognozę dla światowego obszaru zbiorów pszenicy na lata 2020/2021 zwiększono w porównaniu do raportu z listopada do 220 mln ha, czyli o około 1 proc. więcej rok do roku. Wstępne prognozy podaży i popytu wskazują na nieco większe globalne zbiory pszenicy i chociaż zakłada się wzrost konsumpcji, pod koniec sezonu może nastąpić kolejna akumulacja zapasów. Jednak wzrost zapasów powinien nadal koncentrować się na Chinach i Indiach.

×