Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rozbiór mięsa w rzeźniach rolniczych - wymagania

Autor: Anna Tobojka

Dodano: 25-01-2020 07:30

Rolnicy chcący prowadzić w swoich gospodarstwach rzeźnie rolnicze będą mogli dodatkowo przeprowadzać rozbiór mięsa. Poszerzając działalność rzeźni rolniczej o rozbiór mięsa będzie należało spełnić dodatkowe wymagania.

Jednym z istotniejszych aspektów jest przechowywanie mięsa. Jeżeli rzeźnia rolnicza składa się z więcej niż jednego pomieszczenia mięso pozyskane w wyniku rozbioru powinno być przechowywane w innym pomieszczeniu niż to, w którym dokonano uboju lub rozbioru. Mięso pakowane i niepakowane może być przechowywane w jednym pomieszczeniu, pod warunkiem że ma to miejsce w innym czasie albo w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie mięsa i opakowań.

Jeżeli rzeźna składa się z jednego pomieszczenia należy wybrać jeden z dwóch sposobów przechowywania mięsa pakowanego i niepakowanego:

·       w co najmniej dwóch urządzeniach chłodniczych (jedno do mięsa pakowanego, drugie do niepakowanego),

·       w tym samym urządzeniu chłodniczym, pod warunkiem że niemożliwe będzie zanieczyszczenie przechowywanego mięsa i opakowań.

Rozbioru należy dokonać po odpowiednim oczyszczeniu i odkażeniu pomieszczenia po uboju. Przy rozbiorze muszą zostać spełnione pewne wymogi,  m.in.:

·       tusze można dzielić na półtusze lub ćwierć tusze, a półtusze nie więcej niż na trzy części,

·       jeżeli pomieszczenie rozbioru mięsa znajduje się w tym samym miejscu co rzeźnia można dokonać rozbioru mięsa zanim osiągnie ono wymaganą temperaturę o ile trafi do rozbioru bezpośrednio z rzeźni lub po okresie oczekiwania  w chłodni,

·       za odpowiednią temperaturę uznaje się 3 °C dla podrobów i 7 °C dla pozostałego mięsa, z wyjątkiem mięsa drobiu i zajęczaków gdzie temperatura mięsa nie może wynosić więcej niż 4 °C

·       niezwłocznie po dokonaniu rozbioru, i ewentualnym umieszczeniu mięsa w opakowaniach zbiorczych, musi zostać ono schłodzone do odpowiedniej ze wspomnianych temperatur.

Jeżeli rozbiór mięsa odbywa się w innym pomieszczeniu niż ubój zwierząt należy w pomieszczeniu rozbioru zainstalować urządzenia do mycia i odkażania rąk (z ciepłą wodą, środkami do czyszczenia i odkażania rąk, jednorazowymi ręcznikami i pojemniki na zużyte ręczniki) oraz upewnić się że funkcjonujący w rzeźni system do odkażania narzędzi umożliwia dostęp do nich w czasie produkcji.

Rolnicy będą mogli dokonywać rozbioru mięsa w rzeźniach rolniczych, natomiast jego wprowadzenie na rynek, jak również wykonywanie czynności takich jak, produkcja mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych, gotowych posiłków/potraw, możliwe będzie w ramach innych form działalności, np. handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej czy też handlu detalicznego.

 

×