Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

W 2019 r. średni plon zbóż w Rosji wzrósł o 4,7 proc.

Autor: JK

Dodano: 27-01-2020 14:44

Według wstępnych danych Rosstatu średni plon ziarna zbóż w 2019 r. wzrósł o 4,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 2,66 t/ ha.

Najwyższe wyniki odnotowano w produkcji kukurydzy, której plony wzrosły do ​​rekordowego poziomu – 5,75 ​​t/ ha (+ 19,5 proc. do 2018 r.). Ponadto znacznie wzrosła wydajność jęczmienia - do 2,4 t/ ha (+ 11,1 proc.).

Dodatnia dynamika związana jest przede wszystkim ze wzrostem plonu roślin jarych, dla których w ubiegłym roku warunki agrometeorologiczne były korzystne. Istotne znaczenie miało zastosowanie nowoczesnych technologii rolniczych, osiągnięcia hodowli i produkcji nasion, wysokowydajne maszyny rolnicze, a także przestrzeganie płodozmianu.

Według wstępnych danych całkowite zbiory zbóż w 2019 r. wyniosły 121 mln ton, co stanowi wzrost o 8 mln ton w porównaniu z 2018 r. Łącznie zebrano 74,33 mln ton pszenicy (+2,2 mln ton), jęczmienia 20,46 mln ton (+3,5 mln ton), kukurydzy ponad 13,9 mln ton (+2,5 mln ton), prosa - 0,4 miliona ton (+0,2 mln ton), ryż - 1,1 mln ton (+0,06 mln ton).

×