Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wyłączenie z obwodu łowieckiego a odstrzał sanitarny

Autor: Marzena Pokora-Kalinowska

Dodano: 01-02-2020 16:59

Odstrzał sanitarny dzików - i tylko on - może się odbyć na gruntach wyłączonych z obwodu łowieckiego. Odstrzał sanitarny nie jest polowaniem.

- Czy po uchwaleniu specustawy o zwalczaniu ASF myśliwi mogą polować na gruntach już wyłączonych z obwodu łowieckiego? – zapytał czytelnik. - Otóż mam działki wyłączone z obwodu łowieckiego wyrokiem sądu administracyjnego. Jeśli dobrze rozumiem zmianę w przepisach, myśliwi mogą teraz wejść na moje pola i polować. Ale czy mogą tak po prostu wejść i polować, czy mogą to zrobić jedynie w przypadku polowań na dziki, a nie np. na sarny? Bo akurat na dziki u mnie nie polują, mimo że jest ich ogrom, a wolą zdecydowanie sarny. Z tego też powodu wyłączyłem działki z obwodu, bo dwukrotnie ich polowanie groziło mojemu stadu bydła. Dlatego czy bezwzględnie muszę ich wpuścić na moje pola?

Ministerstwo Klimatu poinformowało: „zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, powiatowy lekarz weterynarii w drodze rozporządzenia - aktu prawa miejscowego może nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii nakaże odstrzał sanitarny na obszarze, na którym właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości ustanowił zakaz wykonywania polowania, to odstrzał taki może być realizowany pomimo ustanowionego zakazu. Powyższe wynika z faktu, że odstrzał sanitarny nie jest polowaniem w rozumieniu ustawy Prawo łowieckie.”

Naszego czytelnika uspokoiła taka odpowiedź.

- W takim razie polowanie może się odbyć, jednak tylko jako odstrzał sanitarny wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii, więc powinna być przynajmniej strefa żółta - mówi. - Ale myśliwy nie może wejść do mnie na pole po sarnę i w razie czego tłumaczyć się, że prowadzi odstrzał sanitarny dzików (a taki przypadek był u kolegi).

×