Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ochrona biologiczna ziemniaka – nowa perspektywa od sezonu 2020

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez INTERMAG

Dodano: 03-02-2020 14:40

Od kilku lat w ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami widać wyraźny trend polegający na potrzebie ograniczania pozostałości środków ochrony roślin w produktach rolniczych i ogrodniczych.

Rolnicy i ogrodnicy mają obowiązek stosowania tak zwanej Integrowanej Ochrony Roślin, dodatkowo odbiorcy produktów rolniczych np. sieci handlowe wprowadzają dodatkowe, swoje standardy, polegające głównie na konieczności ograniczenia liczby substancji, których nawet dopuszczalne pozostałości są wykrywane w żywności. Wiemy o tym doskonale z praktyki, że nie jest łatwo temu sprostać, szczególnie w lata sprzyjające występowaniu chorób czy szkodników. Wymaga to także sięgania przez plantatorów po rozwiązania niekonwencjonalne, w tym również po biologiczne środki ochrony roślin. Grupa biopreparatów: biofungicydów czy bioinsektycydów, póki, co nie jest na naszym rynku duża i dostawcy takich rozwiązań głównie koncentrowali się na rynku ogrodniczym, mniej uwagi poświęcając uprawom rolniczym. W roku 2019 INTERMAG, po trosze wypełnia lukę w biopreparatach przeznaczonych dla upraw rolniczych. Na nasz rynek trafiło nowe rozwiązanie – biofungicyd PRORADIX, przeznaczony do ochrony ziemniaka przed rizoktoniozą – ważną chorobą dla wszystkich kierunków produkcji ziemniaka.

Rizoktonioza ziemniaka (Rhizoctonia solani), wydaje się być ważną chorobą ziemniaka, z uwagi na to, że występuje we wszystkich rejonach uprawy ziemniaka, a straty wywołane wystąpieniem tej choroby mogą sięgać nawet 50% plonu. Nasilenie choroby jest uzależnione od wielkości źródła infekcji oraz w dużym stopniu od przebiegu warunków atmosferycznych w okresie wegetacji. Choroba to może dawać na ziemniaku cztery typy objawów:

•        ospowatość bulw

•        gnicie kiełków

•        próchnienie podstaw łodyg

•        deformacje bulw

Każdy z wymienionych typów objawów występuje w innym terminie i na innym organie rośliny, mogą one stanowić kolejne fazy rozwoju choroby, ale poszczególne objawy mogą również występować niezależnie od siebie.

 

×