Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

EPA twierdzi, że glifosat jest bezpieczny

Autor: JK

Dodano: 04-02-2020 15:04

W swojej decyzji o tymczasowej rejestracji Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) stwierdziła, że nie zidentyfikowała żadnych zagrożeń dla zdrowia ludzi wynikających ze stosowania glifosatu, co odpowiada wieloletnim ocenom wiodących międzynarodowych organów ds. zdrowia.

Jak stwierdził Liam Condon członek zarządu Bayer, przychylny wniosek EPA o bezpieczeństwie glifosatu zamieszczony w decyzji o tymczasowej rejestracji, został oparty na eksperckim przeglądzie dotyczącym okresu 10 lat. Pokazuje, to, że bogata wiedza naukowa nadal potwierdza bezpieczeństwo herbicydów zawierający glifosat i to, że ten składnik czynny nie jest rakotwórczy.

Herbicydy na bazie glifosatu są jednym z najdokładniej zbadanych produktów tego rodzaju, co jest głównym powodem, dla którego rolnicy na całym świecie nadal na nich polegają nie tylko w celu skutecznej kontroli chwastów, ale także, aby zminimalizować praktyki uprawowe, ograniczyć emisję gazów szklarniowych, zachowanie większej powierzchni dla rodzimych siedlisk i zapewnienie wystarczającej ilość żywności dla zaspokojenia potrzeb rosnącej populacji na całym świecie.

W sierpniu 2019 r. EPA wysłała list do jednostek rejestrujących glifosat, w którym stwierdziła, że ostrzeżenie o raku powodowanym przez ten składnik aktywny byłoby niezgodne z naukową oceną agencji dotyczącą rakotwórczego potencjału produktu, a także fałszywe i wprowadzające w błąd.
Agencja ochrony środowiska stwierdziła także w swojej decyzji o tymczasowej rejestracji, że zastosowała najnowszą politykę naukową i metodologie oceny ryzyka, aby dokonać jego oceny w celu rejestracji glifosatu. EPA dokładnie oceniła ryzyko dla ludzi wynikające z narażenia na działanie glifosatu, przy wszystkich zarejestrowanych zastosowaniach oraz wszystkich potencjalnych możliwościach zagrożeń nie potwierdzając żadnego z nich. Agencja podtrzymała również swój wniosek, że glifosat prawdopodobnie nie jest rakotwórczy dla ludzi.

Produkty na bazie glifosatu są najczęściej stosowanymi herbicydami na świecie, a informacja EPA jest tylko najnowszym przykładem potwierdzającym, że glifosat nie jest rakotwórczy. Od czasu oceny Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) w 2015 r. do organów regulacyjnych i instytucji naukowych, które potwierdziły swoje wnioski dotyczące bezpieczeństwa produktów opartych na glifosacie oraz że substancja ta nie jest rakotwórcza dołączyły: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA), Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR) i australijskie, kanadyjskie, koreańskie, nowozelandzkie i japońskie organy regulacyjne, a także stanowisko z wspólnego posiedzenia FAO i WHO w sprawie pozostałości pestycydów.

W ramach inicjatywy przejrzystości firma Bayer zobowiązała się do zapewnienia dostępu do wszystkich szczegółowych badań bezpieczeństwa glifosatu i innych badań dotyczących ochrony roślin przedłożonych Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Firma jest nadal zaangażowana w oferowanie większych możliwości ochrony roślin producentom. W ubiegłym roku Bayer ogłosił, że zainwestuje około 5 miliardów euro w celu opracowania w ciągu następnej dekady dodatkowych metod zwalczania chwastów

×