Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Szkodniki coraz bardziej odporne na insektycydy

Autor: Katarzyna Szulc

Dodano: 12-02-2020 18:20

Monitorowanie uodporniania się szkodników na środki ochrony roślin oraz strategie zapobiegania temu zjawisku omawiano na Forum „Nauka - doradztwo- praktyka” przeddzień oficjalnego rozpoczęcia 60. jubileuszowej Sesji Naukowej IOR-PIB, która odbywa się w Międzynarodowym Roku Zdrowia Roślin.

O odporność szkodników na insektycydy i sposoby radzenia z tym zjawiskiem zapytaliśmy prof. dr hab. Pawła Węgorka z IOR-PIB.

Forum „Nauka - doradztwo- praktyka ściśle związane było z problemami dotyczącymi pojawiania się odporności u agrofagów.

>>>Odporność grzybów powodujących choroby roślin

×