Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Duża podaż ziarna zbóż – magazyny pełne?

Autor: Małgorzata Tyszka

Dodano: 13-02-2020 11:25

Rolnicy szukając pieniędzy na zakup środków produkcji chcą sprzedać zmagazynowane zboże. Przez to mamy obecnie, raczej nie spotykaną o tej porze roku, wysoką podaż surowca na rynku. Jak wynika z szacunków Izby Zbożowo-Paszowej, w porównaniu z poprzednim sezonem istnieje, więc znacznie większa aktywność handlowa zbożem.

Ceny ziarna zbóż utrzymują się już kolejny tydzień. Ale w skupach obserwowany jest duży „ruch”. W niektórych trwają nawet zapisy, bo kolejki do sprzedania ziarna były tak duże. Często magazyny są pełne. Rolnicy mają problemy ze sprzedażą. Informuje nas o tym m.in. farmer z województwa łódzkiego – okolice Kutna, który już od dłuższego czasu chce sprzedać pszenicę konsumpcyjną o wysokich parametrach jakościowych. Nie może, bo magazyny są pełne.

Jak sytuacja wygląda u Państwa?

Zapytaliśmy o komentarz w tej sprawie Izbę Zbożowo-Paszową, która potwierdza, że podaż jest wyjątkowo duża.

- Posiadane przez nas informacje wskazują na wzmożoną aktywność w handlu zbożem w całym kraju. Do największych nabywców pszenicy w tym sezonie należą eksporterzy w portach, których oferty są najwyższe od ponad 2 lat (830-840 zł, DAP Gdynia). Jak wynika z naszych danych, w tym sezonie eksport pszenicy przez porty wyniósł ponad 1,2 mln t. Szacunki wskazują, że na koniec czerwca 2020 r. całkowity eksport pszenicy może wynieść nawet 2 mln ton. To oznaczałoby, że tegoroczny eksport pszenicy do państw spoza Unii Europejskiej byłby zbliżony do sumy eksportu z poprzednich dwóch sezonów. Jednocześnie import pszenicy do Polski jest najniższy od 6 lat – poinformowała portal farmer.pl IZP.

Co ciekawe, jak dodali przedstawiciele tej organizacji, sprzedaż zbóż jest większa niż w poprzednich latach również ze względu na dynamiczny rozwój przemysłu paszowego.

- Średni roczny wzrost zapotrzebowania na paszę o ponad 2 proc. bez wątpienia przekłada się na wzrost sprzedaży. Duże znaczenie dla sprzedaży zbóż mają także zwiększone zdolności produkcyjne sektora młynarskiego, wynikające m.in. z zapotrzebowania na mrożone wyroby piekarnicze. Powyższe procesy przekładają się na wzrost produkcji pszenicy o 13 proc. w ujęciu rok do roku – podała Izba Zbożowo-Paszowa.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 13 lutego 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa – 650,
- żyto konsumpcyjne – 545,
- pszenżyto – 575,
- jęczmień konsumpcyjny – 590,
- jęczmień paszowy – 570,
- owies – 620,
- rzepak – 1600.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica – 685.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- żyto - 580.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa – 670,
- kukurydza – 600,
- rzepak – 1570.

Golpasz Janowiec Wielkopolski
- pszenica – 690,
- jęczmień – 630,
- pszenżyto- 580.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- jęczmień konsumpcyjny – 630,
- żyto konsumpcyjne – 520.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenica paszowa - 670.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 750-760,
- pszenica paszowa – 700,
- pszenżyto – 630,
- żyto konsumpcyjne – 535-540,
- żyto paszowe – 530,
- jęczmień – 640,
- owies – 580,
- kukurydza sucha – 650,
- bobik – 900,
- groch – 800,
- łubin – 1000,
- rzepak – 1600.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- żyto paszowe – 460,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień – 550,
- rzepak - 1600.

Piast Gołańcz
- pszenica – 685,
- pszenżyto – 600,
- kukurydza sucha – 620,
- jęczmień – 640,
- rzepak – 1600.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 690,
- pszenica paszowa – 670,
- pszenżyto – 580,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- żyto paszowe – 480,
- jęczmień konsumpcyjny – 640,
- jęczmień paszowy – 620.

Boferm Górki
- pszenica – 626,
- jęczmień – 626,
- pszenżyto – 532,
- żyto – 450.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 700,
- jęczmień – 630,
- pszenżyto – 630,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- kukurydza – 650,
- rzepak – 1570.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 720,
- pszenica paszowa – 680,
- pszenżyto – 600,
- jęczmień – 620,
- żyto konsumpcyjne – 550,
- żyto paszowe – 530,
- owies – 560,
- rzepak - 1600.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 700,
- pszenżyto – 570,
- żyto – 530.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 680,
- pszenica paszowa – 660,
- jęczmień paszowy – 570,
- kukurydza – 610.

Elewator Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 640.

Street retail
- rzepak – 1670.

×