Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Przeciwdziałanie skutkom suszy – konsultacje tylko do 15 lutego!

Autor: Agnieszka Kozłowska

Dodano: 13-02-2020 16:33

Zostały jeszcze tylko dwa dni na zgłoszenie uwag do Planu przeciwdziałania skutkom suszy, który powstaje w ramach projektu Stop Suszy! Konsultacje społeczne PPSS będą trwały tylko do 15 lutego br.

Rolą planu przeciwdziałania skutkom suszy jest wskazanie działań, które ograniczą negatywny wpływ tego zjawiska na polskie społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Jego celem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wód, co najmniej dobrej jakości, użytecznych dla społeczeństwa, środowiska i wszystkich sektorów gospodarki narodowej.

PPSS zawiera analizę możliwości powiększenia dyspozycyjności zasobów wodnych, propozycję budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycję niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, a także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce.

Konsultacje (które rozpoczęły się 15 sierpnia 2019 r.) mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział oraz zgłaszać uwagi i wnioski. Można to zrobić drogą elektroniczną (m.in. konsultacje susza.pl, stopsuszy.pl), mailową lub listownie, a także osobiście w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Jak wynika ze wstępnej analizy dotychczas zgłoszonych wniosków do PPSS, większość z nich wskazuje na potrzeby inwestycyjne, związane m.in. z utrzymaniem rowów melioracyjnych czy zbiorników retencyjnych. Ogromne zainteresowanie budzi także budowa i przebudowa zbiorników retencyjnych. Podsumowanie całych konsultacji zaplanowano na 7 kwietnia br.

Trwające obecnie konsultacje nie są ostatnim momentem konsultowania i opiniowania PPSS. W późniejszym etapie plan zostanie poddany procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pod koniec bieżącego roku zaplanowano przyjęcie PPSS w formie rozporządzenia – będzie on obowiązywał do kolejnej aktualizacji na najbliższe 6 lat.

W Europie wśród państw, które już opracowały plany przeciwdziałania skutkom suszy, znajdują się m.in. Francja, Hiszpania, Portugalia i Słowacja.

×