Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

60. Sesja Naukowa IOR-PIB za nami

Autor: Katarzyna Szulc

Dodano: 13-02-2020 22:15

Sesje Naukowe IOR-PIB zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tak było również w tym roku, w dniach 11-13 lutego, na jubileuszowej 60. Sesji Naukowej IOR-PIB, w której wzięło udział ponad 500 uczestników.

Sesja naukowa IOR-PIB to olbrzymia dawka wiedzy, gdzie prezentowane są najświeższe osiągnięcia naukowe, w tym roku 376 autorów. Przedstawiono też 127 posterów. Podczas trzech dni Sesji wygłoszono 58 referatów w panelach:

Zmiany klimatyczne i ich wpływ na ochronę roślin.

Międzynarodowy rok zdrowia roślin 2020.

Herbologia.

Metody biologiczne, niechemiczne i rolnictwo ekologiczne.

Bezpieczeństwo żywności i środowiska.

Wyzwania w ocenie zagrożenia agrofagiem.

Integrowana ochrona roślin.

Odbyło się także forum „nauka – szkoły rolnicze”, forum „nauka – doradztwo – praktyka”, forum nasienne i forum młodych naukowców.

×