Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Regulacja zachwaszczenia w systemach ekologicznych

Autor: Katarzyna Szulc

Dodano: 14-02-2020 21:33

Chwasty stanowią poważną konkurencję dla roślin uprawnych i są wyjątkowo uciążliwe w produkcji ekologicznej. IOR-PIB prowadzi doświadczenia nad dywersyfikacją upraw, jako narzędziem regulacji zachwaszczenia w ekologicznym systemie uprawy. Na ten temat rozmawiamy z dr Sylwią Kaczmarek z Instytutu.

Rolnictwo ekologiczne wpisuje się w Sesje naukowe IOR-PIB. Było tak również w tym roku, na jubileuszowej 60. Sesji Naukowej IOR-PIB cały panel poświęcony był właśnie rolnictwu ekologicznemu, metodom biologicznym, niechemicznej ochronie roślin.  odmian i ich mieszanek w regulacji zachwaszczenia.

×