Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kiedy rolnik może swobodnie sprzedać nieruchomość rolną?

Autor:

Dodano:

W przypadku, gdy nieruchomość rolna została zakupiona po 29 kwietnia 2016 r, jej właściciel nie może jej odsprzedać. Jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne wraz z nabytą nieruchomością przez co najmniej 5 lat, liczonych od dnia nabycia tej nieruchomości. Oczywiście prawo stanowi wyjątki od tej reguły.  

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawodawca zmienił  m.in. przepisy  art. 2b ust. 1.

Jak określają te przepisy właściciel nieruchomości rolnej, którą nabył po 29 kwietnia 2016 r., zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła ta zakupiona nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat (liczone od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości).

W przeciągu tych 5 lat nabyta nieruchomość nie może zostać sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom, chyba że za wyjątkową zgodą Dyrektora Generalnego KOWR.

Właściciel nieruchomość musi więc wystąpić do Dyrektora Generalnego KOWR ze stosownym wnioskiem do KOWR o zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnej. Zgoda na zbycie nieruchomości przed minięciem okresu 5 lat może być udzielona jedynie w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem właściciela nieruchomości lub interesem publicznym.  

Istnieją wyjątki od reguł ustalonych w art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wyjątki od reguły

Wyjątkiem do wyżej wymienionej sytuacji jest zbywanie lub oddawanie nieruchomości rolnej w posiadanie:

×