Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dofinansowanie na zakup linii brykietującej. Jakie warunki trzeba spełnić?

Autor: Radosław Zieniewicz

Dodano: 13-03-2020 07:43

Jeszcze tylko do 27 marca br. można się ubiegać o dofinansowanie bezzwrotne w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Środki te można wykorzystać na sfinansowanie m.in. linii brykietującej pod warunkiem, że będziemy produkować i sprzedawać ekologiczny brykiet.

Rolnicy, którzy myślą poważnie o produkcji i sprzedaży brykietu na opał, a co wiąże się z zakupem brykieciarki i rozdrabniarki mogą ubiegać się o dotacje w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Koszt produkcji brykietu wynosi ok. 200 zł za tonę przy założeniu, że posiada się własny surowiec z produkcji rolnej. Cena brutto za 1 tonę brykietu sięga nawet do 550 zł. Więc jest to opłacalny, aczkolwiek sezonowy dochód.

Mimo, że nabór organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa przez miesiąc (od 27 lutego do 27 marca br.) warto sprawdzać, czy można uzyskać wsparcie na tego typu inwestycje w następnym roku, gdyż ceny nowych brykieciarek rozpoczynają się już od 130 tys. zł netto wzwyż.

Spełnić wymagania

Jednak, aby uzyskać dofinansowanie bezzwrotne należy wykonywać działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub w zakresie przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne. Ponadto należy prowadzić działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Rolnik nie może też podlegać wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy i wykazać zdolność do zrealizowania produkcji i sprzedaży brykietu i osiągnięcia celu w terminie określonym we wniosku. Ponadto musi posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dotacje bezzwrotne do 50% kosztów inwestycji

Rolnicy mogą liczyć na refundację 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia - możliwy leasing zakończony wykupem urządzeń. , czyli w tym wypadku zakupu linii  pod produkcję ekologicznego brykietu. Minimalna wysokość pomocy przyznana na dofinansowanie inwestycji wynosi 100 tys. zł. 

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi:

Rolnicy ubiegający się o przyznanie pomocy mają również możliwość skorzystania z zaliczek na realizację inwestycji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci jednej wybranej z pięciu dopuszczalnych form zabezpieczeń, m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

×