Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Komu KRUS umorzyła składki i odsetki?

Autor:

Dodano:

Jak informuje KRUS, pomoc de minimis w postaci umorzenia składek, stosowana przez Kasę, ma miejsce jedynie wówczas, gdy po zbadaniu wszelkich okoliczności sprawy rolnika-wnioskodawcy udokumentowany zostanie m.in. brak możliwości płatniczych wnioskodawcy.

Decyzje w sprawie umorzeń wydawane są odrębnie dla składek, odrębnie dla odsetek. Beneficjentowi pomocy de minimis mogą być zatem umorzone:

1)      wyłącznie składki,

2)      wyłącznie odsetki,

3)      składki wraz z odsetkami.

W związku z powyższym beneficjent, któremu umorzone zostaną składki wraz z odsetkami w Systemie Rejestracji Pomocy Publicznej będzie figurował dwukrotnie. A zatem dane liczbowe  obrazują liczbę decyzji o udzieleniu pomocy de minimis, a nie faktyczną liczbę beneficjentów (beneficjentów było mniej – nie mamy jednak możliwości ich wyodrębnienia) – podaje kasa.

Poinformowano, iż w 2018 roku umorzenia składek dotyczyło 2591 decyzji na kwotę 1.537.000,79 zł, a odsetek - 166 decyzji na kwotę 104.115,86 zł. Łącznie to 2757 decyzji na kwotę 1.641.116,65 zł.

W stosunku do 2019 roku podano, że liczba decyzji o umorzeniu składek to 1919 na kwotę 1.268.510,91 zł, natomiast decyzji o umorzeniu odsetek było 232, na kwotę 125.736,19. Łącznie wydano 2151 decyzji na kwotę 1.394.247,10 zł.

Przypomnijmy, że możliwość umorzenia składek przez KRUS to jedna z form pomocy państwa, stosowana np. po suszy.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 19.03.2020 wynosi 224 041 436,63 euro, co stanowi 75,71%. 2 stycznia 2020 stan ten wynosił 214 229 581,13 euro, co stanowiło 72,39%. Zwykle "zużycie" limitu de minimis (bez skumulowania wypłat np. z tytułu udzielanej pomocy po suszy czy dopłat do nasion) wynosiło ok. 3-4 mln euro miesięcznie, tegoroczne potwierdza więc dotychczasowe tempo.

 

 

 

×