Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Siew buraka w obliczu deficytu opadów

Autor: AK

Dodano: 23-03-2020 13:34

Zakładając plantację buraka cukrowego, należy dążyć do tego, aby do zbiorów utrzymać obsadę roślin od 80 000 do 100 000 roślin/ha. Przy czym w dobie suszy wyższa obsada jest bardzo ryzykowna. O czym jeszcze należy pamiętać?


W dobie deficytu opadów, należy zabezpieczyć jak najwięcej wilgoci w glebie dla wkrótce sianych buraków. Należy się spodziewać, że po ustąpieniu ochłodzenia zostanie założonych większość plantacji. Jakie rady w tym zakresie wystosowali doradcy z LIZ (Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego).

Uprawa przedsiewna

Bardzo ważna okazuje się uprawa przedsiewna, która powinna być wykonana możliwie w jednym przejeździe agregatem tak płytko jak to możliwe, nie głębiej niż jest to konieczne. Zabieg powinien zapewnić podsiąkanie wody do warstwy gleby, na której zostaną położone nasiona. Jest to pierwszy warunek do uzyskania równomiernych i szybkich wschodów- czytamy w komunikacie doradczym opublikowanym w LIZ.

Termin siewu

O tym kiedy zasiać buraka decyduje tu przede wszystkim wilgotność gleby i stopień jej ogrzania. W praktyce na glebach lżejszych siewy można wykonać wcześniej. Należy się spodziewać, że większość siewników wyjedzie na pola pod koniec tego tygodnia.

Nawożenie

Warto pamiętać, że nie należy uważać także na dawki nawozów mineralnych stosowanych przedsiewnie. Jeśli potasu nie podano wcześniej, zbyt duża jego koncentracja (zasolenie) w warstwie kiełkowania nasion może zakłócić ten proces i tym samym obniżyć obsadę roślin. Dawka N przed siewem nie powinna przekraczać 100-110 kg N/ha, jeżeli jest konieczna większa dawka to różnicę można zastosować w fazie 3-4 liści buraka.

Gęstość siewu

Zawsze musi być dostosowana do warunków glebowo-kilmatycznych. Im gleba bardziej zasobna i lepiej przygotowana, nie podatna na zaskorupienie oraz sprawny siewnik tym bardziej można bez ryzyka siew rozrzedzić –wysiać nasiona w rzędzie co 19-22cm W rejonach zagrożonych suszą nie jest wskazana obsada ponad 100 tys. szt./ha – mniejsza dostępność wody dla każdej rośliny i większa strata wody wskutek transpiracji przez dużą powierzchnię liści. Aby uzyskać optymalną obsadę roślin, należy pamiętać o możliwości wystąpienia strat. W przypadku spodziewanych problemów ze szkodnikami, czy widma przymrozków, nie można z kolei zbyt mocno obniżać normy wysiewu, gdyż poważne braki w obsadzie należy wiązać z poważną utratą plonu. 

Głębokość siewu

Głębokość siewu musi być ustalana indywidualnie dla stanowiska. W praktyce jest to zakres 1–2,5cm. Musimy zapewnić warunki do kiełkowania nasion niezależnie od opadów po siewie. Ważny jest też docisk nasion w wilgotną glebę – najlepsze w tym zakresie są rolki placowe. Przy czym wałowanie pola może się okazać negatywne w skutkach. Skala intensywności działania erozji wietrznej była zdecydowanie większa na polach wałowanych po siewie, prawie nieodczuwalna na polach wysianych w mulcz czy w uprawie pasowej.

Źródło: LIZ

×