Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Możliwości odchwaszczania strączkowych

Autor:

Dodano:

Największe możliwości w odchwaszczaniu strączkowych mają plantatorzy uprawiający groch. Znacznie słabiej prezentuje się sytuacja w łubinie. W programach ochrony łubinu przed chwastami wciąż mamy lukę.

O możliwości odchwaszczania roślin strączkowych zapytaliśmy dr hab. Roman Krawczyk z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu – Państwowego Instytutu Badawczego, który prowadzi wieloletnie doświadczenia z tym związane, sprawdza różne substancje herbicydów, dawki i terminy w gatunkach w których doskwiera brak rekomendacji.

 

Przeciwko chwastom dwuliściennym w łubinie przeprowadza się wyłącznie zabiegi doglebowe. Zarejestrowane preparaty należy zastosować nie później niż 5 dni po siewie. Brak jest rekomendowanych herbicydów do zwalczania chwastów dwuliściennych po wschodach tego gatunku. Po wschodach łubinu zarejestrowana są herbicydy do zwalczania chwastów jednoliściennych.

×