Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Technologie hiperspektralne w kontroli jakości produktu

Autor:

Dodano:

System inteligentnych kamer hiperspektralnych HyperEye to rozwiązania, które mogą być wykorzystywane w kontroli jakości produkcji. Pozwalają one zidentyfikować niewykryte wybrakowania towaru, np. pleśń, jeszcze zanim zacznie być ona widoczna.


W przemyśle do kontroli jakości produkcji może być używane światło. Jego wykorzystanie umożliwiają technologie hiperspektralne, pozwalające na rejestrację tzw. sygnatur spektralnych, związanych z tym jakie substancje i związki chemiczne znajdują się na powierzchni produktów. Możemy dzięki temu dostrzec ich cechy, których nie da się zobaczyć gołym okiem czy zwykłą kamerą.

Rynek związany z rozwojem innowacji opierających się o widzenie spektralne dynamicznie się rozwija. Stale zwiększa się zasięg obszarów adaptujących technologie z nim związane na swoje potrzeby. Wśród nich można wymienić produkcję żywności i innych produktów FMCG (artykuły szybkozbywalne, np. artykuły spożywcze, środki czystości), branże chemiczną, paliwową, metalurgiczną czy energetyczną, ale też rolnictwo i przemysł związany z wydobyciem surowców naturalnych.

W Polsce również obserwujemy wzrost zainteresowania firm produkcyjnych rozwiązaniami pozwalającymi na optymalizację procesu produkcyjnego, w tym kontroli jakości. Technologie hiperspektralne magą być tu pomocne. 

- Systemy wizyjne oparte na kamerach hiperspektralnych pozwalają na automatyzację
i przyśpieszenie produkcji. Tego typu rozwiązania nie są jeszcze spotykane na szeroką skalę
w polskich zakładach produkcyjnych. Być może wynika to np. z nieświadomości korzyści płynących z wykorzystania tego typu automatyzacji lub niesłusznego przekonania, że wdrożenie kamer hiperspektralnych wymaga kosztownej implementacji - dostosowania linii produkcyjnej lub wdrożenia odrębnego systemu gromadzenia i przetwarzania danych. Taką barierę pozwala pokonać nasz system HyperEye – komentuje Jędrzej Kowalewski ze Scanway.

System inteligentnych kamer hiperspektralnych Hyper Eye posiada wbudowany system analizy danych i kwalifikacji błędów, który można zintegrować z już istniejącym na linii produkcyjnej systemem kontroli jakości.

– Nasze kamery hiperspektralne indywidualizowane pod specyfikę konkretnego zakładu produkcyjnego – nie wymagają użycia zewnętrznych jednostek do obliczeń czy analizy obrazu. – dodaje Michał Zięba, dyrektor techniczny Scanway.

Obrazowanie hiperspektralne może być np. metodą na wczesne wykrywanie pleśni na produktach np. owocach czy warzywach. W laboratorium Scanway przeprowadził testy weryfikujące skuteczność wykrywania pleśni przy pomocy technik spektralnych. Badaniu poddane zostały produkty, w wersji zdrowej i objętej pleśnią, zepsute. Zebrane dane, po odpowiedniej obróbce ukazały znaczne różnice w wybranych oknach spektralnych, co w praktyce oznacza, że dzięki technologii użytej w produkcie HyperEye, można wykrywać pleśń, zanim dostrzeże ją ludzkie oko. Dla rynku spożywczego, ta wiadomość oznacza mniej strat.

Dzięki zastosowaniu kamer hiperspektralnych można zbadać nie tylko produkty z kategorii FMCG. Sprawdzą się one np. przy wykrywaniu mikrouszkodzeń na elementach mechanicznych takich jak turbiny, silniki czy elementy z tworzyw sztucznych, ale też w większej skali, do sprawdzenia, czy uprawy na polach wykazują objawy chorobowe.

 

 

×