Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ukraina: Rolnicy zasiali już ponad 1 milion hektarów roślin jarych

Autor: JK

Dodano: 01-04-2020 08:53

Do 26 marca zasiano 1 milion 8 tysięcy hektarów, czyli o 383,5 tysiąca hektarów więcej niż do 19 marca. Ogółem zasiano już 7 proc. prognozowanego obszaru.

Obwody Zaporoże, Charków i Czernihów są liderami pod względem tempa zasiewów. Szacowana powierzchnia najważniejszych upraw jarych na Ukrainie wynosi 15,26 miliona hektarów, czyli o 0,3 miliona hektarów więcej niż w 2019 roku.

Przewiduje się, że w strukturze upraw zwiększy się udział kukurydzy i słonecznika, a zmniejszy jęczmienia, soi i buraków cukrowych.

Wprowadzenie stanu wyjątkowego na całej Ukrainie nie oznacza ograniczenia swobodnego przepływu towarów. Do tej pory rolnicy otrzymywali wszystkie niezbędne zasoby logistyczne dla kampanii siewnej (nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, paliwo i smary itp.). Siew 2020 rozpoczął się zgodnie z harmonogramem. Według Centrum Ukrhydromet obecnie są korzystne warunki do szybkiego siewu.

×