Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sprzedaż bydła z dopłatą?

Autor:

Dodano:

Pogarszająca się sytuacja w sektorze bydła mięsnego, wywołana epidemią koronawirusa, wymaga podjęcia działań mających na celu ochronę rentowności produkcji. Z propozycją wychodzi samorząd rolniczy.

W dniu 8 kwietnia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o podjęcie jak najszybszych działań pozwalających ochronić ich przychody, a tym samym ocalić przed widmem bankructwa.

Po wybuchu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 ceny skupowanego bydła dramatycznie spadły, w szczególności w przypadku jałówki, która w większości kierowana była na eksport, głównie do Włoch. W związku ze spadkiem zapotrzebowania, obecnie ta kategoria zwierząt wyceniana jest w niektórych zakładach na równi z krową.

KRIR wnioskuje więc o przyznanie bezzwrotnej pomocy dla hodowców bydła w postaci premii poubojowej do każdej sztuki w związku trudną sytuacją w gospodarstwach rolnych spowodowaną pandemią.

Wnioskowane wsparcie finansowe samorząd rolniczy proponuje przyznać w pierwszej kolejności za zorganizowaną sprzedaż bydła, tj. przez grupy producentów, związki hodowlane, czy też umowy kontraktacyjne.

- Biorąc pod uwagę strategiczne żywności dla społeczeństwa oraz zapewnienie ciągłości dostaw, powyższa propozycja niezbędna jest dla złagodzenia skutków pandemii dla hodowców bydła – informuje KRIR.

×