Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ukraina: Rolnicy rozpoczęli zasiewy soi

Autor:

Dodano:

Na Ukrainie do 9 kwietnia zasiano 2,7 miliona hektarów zbóż jarych, roślin bobowatych i roślin przemysłowych, co stanowi 18 proc. prognozy (15,3 miliona hektarów).

W szczególności zasiano:

· pszenicy - 112,3 tys. ha z szacowanych 132,5 tys. ha;

· jęczmienia - 854,2 tys. ha z 1,1 mln ha;

· owsa - 86,5 tys. ha z 95 tys. ha;· grochu - 346,6 tys. ha z 396 tys. ha;

· kukurydzy - 290,1 tys. ha z 5,4 mln ha

· buraków cukrowych - 117,4 tys. ha z 209 tys. ha;

· słonecznika - 861,8 tysięcy ha z 6,2 mln ha;

· soi - 23,8 tys. ha z szacowanych 1,4 mln ha.

W tygodniu do 9 kwietnia rolnicy z regionu Winnicy (zasiali 176 tys. ha), Mikołajowa (168 tys. ha), Czerkas (237 tys. ha) i Chmielnickiego (208,5 tys. ha) byli liderami pod względem wielkości powierzchni zasiewów.

Szacunkowa powierzchnia głównych upraw jarych (10 gatunków) wynosi 15,26 miliona hektarów, czyli o 0,3 miliona hektarów więcej niż w 2019 roku. Przewiduje się, że w strukturze upraw zwiększy się udział kukurydzy i słonecznika, a zmniejszy jęczmienia, soi i buraków cukrowych.

×