Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

KE po koronawirusie proponuje m.in. większą pomoc państwa

Autor: farmer.pl

Dodano: 24-04-2020 15:45

Komisja Europejska chce m.in. zwiększenia limitu pomocy państwa dla rolników po koronawirusie – do 100 tys. euro na gospodarstwo.

Nowe szczególne środki – będące unijną odpowiedzią na koronawirusa - zapewniające elastyczność, umożliwią państwom członkowskim przekazywanie środków finansowych między trzema głównymi funduszami spójności (EFRR, EFS i FS). W roku budżetowym 2020 – 2021 możliwe będzie pełne finansowanie (100 proc.) programów polityki spójności związanych z COVID – 19, ze środków UE. Uproszczone zostaną procedury zatwierdzanie programów. Nowe przepisy umożliwią rolnikom korzystanie z pożyczek lub gwarancji na preferencyjnych warunkach w celu pokrycia kosztów operacyjnych do wysokości 200 tys. euro. Uwolnią one również niewykorzystane środki na rozwój obszarów wiejskich związane z rolnictwem, pozwalając użyć je na zwalczanie skutków pandemii.

Poinformował o tym europoseł Krzysztof Jurgiel po obradach PE, które odbyły się w połowie kwietnia.

W wydanym komunikacie europoseł stwierdza: „Komisja podejmuje działania w zakresie swobodnego przepływu towarów i pracowników przez zielone korytarze, zwiększenia wsparcia pomocy państwa dla rolnictwa (do 100 tys. euro na gospodarstwo rolne), przesunięcia o miesiąc terminu składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie, wykorzystania niewykorzystanych środków z drugiego filaru (6 do 11 mld euro może być nadal dostępne  w programach rozwoju obszarów wiejskich i może zostać wydane na złagodzenie skutków COVID-19), możliwości modyfikacji programów rozwoju obszarów wiejskich, wcześniejszego wypłacania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, większej elastyczności w zakresie kontroli wdrażania WPR.”

Cały komunikat w załączniku.

×