Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wielkopolskie: Badania trzody chlewnej w strefie obostrzeń związanych z ASF

Autor: PAP

Dodano: 09-05-2020 09:20

Ponad 12 tys. świń zostanie przebadanych w strefach ochronnych wyznaczonych po wykryciu ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) w miejscowości Więckowice (woj. wielkopolskie). Ujemne wyniki badań pozwolą skrócić obostrzenia dotyczące hodowców trzody.

5 kwietnia wykryto ognisko ASF w fermie trzody chlewnej w miejscowości Więckowice w powiecie poznańskim. W gospodarstwie utrzymywano 10 tys. sztuk świń. Ognisko choroby zostało zlikwidowane. W promieniu 10 km od gospodarstwa, na terenach powiatów poznańskiego i szamotulskiego wprowadzono strefy zapowietrzoną i zagrożoną.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podkreślił, że rozpoczęte w piątek badania trzody chlewnej na obszarze objętym strefą zapowietrzoną i zagrożoną są konieczne do zniesienia ograniczeń obrotu żywcem, który aktualnie musi być utrzymany w związku z zagrożeniem ASF.

Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował PAP, że przebadanych zostanie ponad 12 tys. świń hodowanych na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym. Badanie krwi zwierząt potrwa od dwóch do trzech tygodni.

"Ujemne wyniki badań ponad 12 tys. prób pozwolą na skrócenia obowiązywania nakazów i zakazów w strefach zapowietrzonej i zagrożonej ujętych w rozporządzeniu wojewody" - przekazał Stube.

W związku z wystąpieniem ASF w Więckowicach wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenie, na mocy którego na zagrożonym terenie zabronił m.in. wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii czy przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z nich zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Wojewoda zakazał także transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. W strefie zapowietrzonej zakazane jest też m.in. organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

×