Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Niemcy pracują nad zwiększeniem tolerancji pszenicy na suszę

Autor:

Dodano:

Celem nowego wspólnego projektu Julius Kühn Institute (JKI), Bawarskie Państwowe Centrum Badawcze Rolnictwa (LfL) oraz niemieckich firm zajmujących się hodowlą roślin, pod nazwą „TERTIUS”, jest zwiększenie tolerancji pszenicy na suszę.

Według JKI punktem wyjścia jest ścisły związek między pszenicą a żytem, ​​które jest bardziej odporne na suszę niż pszenica ze względu na bardziej rozwinięty system korzeniowy. Celem jest wykorzystanie odpowiedniej informacji genetycznej żyta w pszenicy. W wyniku pierwotnej socjalizacji żyta i pszenicy wiele rodzajów pszenicy na całym świecie przenosi sekwencje genów z genomu pochodzącego z żyta i wykazano, że są one odpowiedzialne za lepszy rozwój korzeni.

Jednak wykorzystanie tej informacji genetycznej jest często zaburzone przez inne geny przenoszone z żyta, które mają negatywny wpływ, na jakość przetwarzania pszenicy, W projekcie naukowcy chcą oddzielić pożądane od niepożądanych właściwości. Skorzystali oni z faktu, że Międzynarodowe Konsorcjum Sekwencjonowania Genomu Żyta (IRGSC) ostatnio obszernie scharakteryzowało genom żyta. Dostępne obecnie genetyczne plany żyta i pszenicy umożliwiły znacznie szybsze i bardziej precyzyjne wykorzystanie ważnych cech hodowlanych.

TERTIUS jest finansowany przez niemieckie ministerstwo rolnictwa i, według JKI jest sztandarowym projektem w dziedzinie hodowli roślin w uwzględnionym w dokumencie dyskusyjnym na temat strategii uprawy roślin uprawnych 2035. Na poziomie międzynarodowym projekt ma efekt sygnalizacyjny w odniesieniu do rozwoju strategii hodowlanych w celu zwalczania głodu na świecie. Zostanie on zintegrowany, jako wkład Niemiec w globalną sieć „Sojuszu na rzecz dostosowania pszenicy do upałów i susz” (AHEAD)

×