Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Tradycyjna gęsina wiejska - nowa inicjatywa dla KGW

Autor:

Dodano:

Przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi pn. „Tradycyjna Gęsina Wiejska” to nowa inicjatywa kierowana do Kół Gospodyń Wiejskich.

Na początku kwietnia do zakładania przydomowych hodowli gęsi nakłaniał rolników minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wraz z Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

- To dziś szansa dla mniejszych gospodarstw dla zbudowania samowystarczalności, ale i dla wylęgarni, które z braku zbytu w czasie pandemii zmuszone są do utylizacji zarówno jaj, jak i piskląt gęsich - przekonywał wówczas minister. - Uruchomiliśmy kanały dystrybucji, jest rolniczy handel detaliczny. Każdy rolnik może przetwarzać wszystko, co u niego w gospodarstwie się urodziło i urosło. Może przerabiać do produktów finalnych, które następnie może sprzedawać bezpośrednio konsumentom, a gdy zakończy się epidemia powrócą też możliwości sprzedaży do restauracji, stołówek, jadłodajni, a nawet do sklepów – mówił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

– Jest ogromne zapotrzebowanie mieszkańców miast na mięso gęsie, gdyż charakteryzuje się ono niesamowitymi właściwościami zdrowotnymi. Ponadto dzięki promocji rolniczego handlu detalicznego i hodowli gęsi małe gospodarstwa mogą być samowystarczalne - wtórował mu z kolei prezes Fundacji Andrzej Klonecki.

Dziś do współtworzenia inicjatywy promującej przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi pn. „Tradycyjna Gęsina Wiejska” zachęca rolników indywidualnych i Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Kujaw, północnego Mazowsza oraz Podlasia - Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.  NIKiDW chciałby, aby w polskim krajobrazie wiejskim na nowo powszechnie pojawiły polskie białe gęsi, a gospodarstwa rolne mogły z tego tytułu czerpać dodatkowe dochody.

- Gęsina to smaczne i bardzo zdrowe mięso, a tradycyjne przepisy na jej przyrządzanie są Paniom z pewnością znane. Warto kultywować te dobre zwyczaje i je upowszechniać. Koła Gospodyń Wiejskich mogą być w tym liderem! Na tej drodze chcemy Was wspierać i zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Inicjatywie - zachęca Instytut.

Inicjatywa jest nieodpłatna, a dzięki udziałowi  w tym pomyśle KGW będą mogły: 
• zapoznać się z zasadami i korzyściami związanymi z przyzagrodowym chowem gęsi;
• uzyskać wsparcie szkoleniowe w zakresie chowu przyzagrodowego gęsi, przetwarzania gęsiny i przygotowywania potraw oraz produktów gęsich;
• uzyskać dostęp do standardu chowu gęsi i zasad ich żywienia;
• uzyskać wsparcie w zakresie sprzedaży i zbytu gęsi i produktów gęsich.

Jeśli któreś KGW jest zainteresowane uczestnictwem w Inicjatywie „Tradycyjna Gęsina Wiejska”, ze strony NIKiDW należy pobrać, wypełnić, podpisać i odesłać list intencyjny w tej sprawie do 7 czerwca br., oraz wypełnić ankietę on-line.

Do wypełnienia ankiety potrzebne będą podstawowe informacje, jak dane adresowe Koła Gospodyń Wiejskich, w tym do osoby kontaktowej w sprawie chowu gęsi, ale też wskazówki: 

– czy w regionie, w którym działa Wasze Koło istniały tradycje chowu gęsi?
– ile gospodarstw we wsi prowadzi już chów przyzagrodowy gęsi (do 300 sztuk) i jak liczne są stadka?
– ile gospodarstw rolnych, których właścicielkami są członkiniami KGW może być zainteresowanych przyzagrodowym chowem gęsi i jak licznymi stadkami?
– czy gospodarstwa i Koło będą zainteresowane sprzedażą żywych gęsi, czy też przetworzonych produktów z gęsiny?

Do ankiety można też wpisać aktualną ofertę produktów Koła Gospodyń Wiejskich oraz swoje propozycje i uwagi.

×